Đề thi giao lưu học sinh giỏi Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hòa Xuân Nam

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giao lưu học sinh giỏi Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hòa Xuân Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Hoà Xuân Nam
Lớp ........
Họ và tên .............................
 ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 2
 MÔN : TOÁN
 Năm học : 2008 – 2009
Câu 1 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2 điểm).
a. 62
 - A : 80 ; B : 70 ; C : 44 ; D : 54
 18
b. 45
 + A : 53 ; B : 35 ; C : 63 ; D : 36
 18 
 c. Tìm x : x – 14 = 37 ( A : x = 23 ; B : x = 51 )
 d. Tìm x : x + 17 = 43 ( A : x = 26 ; B : x = 60 )
Câu 2 : Điền số vào ô trống ( 1điểm)
32
9
	- 3 	 + 4	 	 	 
Câu 3 : Điền chữ số thích hợp vào ô trống trong các phép tính sau (2 điểm).
 5 8 6 4 9 9 1
 + + + -
 2 7 4 3 6 
 8 1 10 0 8 5	 2 6
Câu 4 : Điền đúng Đ) hoặc sai (S) vào ô trống (2 điểm).
 82 61 74 61
 + 19 + 29 - 47 + 39
 73 90 30 100
Câu 5 : Trong hình bên có mấy hình tam giác ( khoanh vào ý đúng) (1 điểm).
 A. 3 hình ; B. 4 hình ; C. 5 hình ; D. 6 hình.
Câu 6 : Một cửa hàng có 82 ô tô và xe đạp. Trong đó có 39 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu xe đạp ? (2 điểm).
Giải:
......................................................................................................................................................................................................................
Trường TH Hoà Xuân Nam
Lớp ........
Họ và tên .............................
 ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 2
 MÔN : TIẾNG VIỆT
 Năm học : 2008 – 2009
A.Phần trắc nghiệm
Câu 1 : Câu “ Em là học sinh lớp 2.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ? (1điểm).
 a. Ai là gì ?
 b. Ai làm gì ?
 c. Ai thế nào ?
Câu 2 : Tìm các từ có tiếng chứa vần et hay ec.(1 điểm)
Chỉ tiếng kêu của lợn : 
Trái nghĩa với yêu : .
Câu 3 : Điền vào chỗ trống iê hay yê (2điểm).
 Vn gạch ; Lun tập ; B...n bản ; Câu chu...n.
Câu 4 : Trước những chữ nào viết gh (đánh dấu X vào ý đúng) (1điểm).
 a. u, ư c. o, ô, ơ
 b. e, ê, i. d. a , ă , â. 
Câu 5 : Ghi (C: cùng nghĩa; T: trái nghĩa) vào ô vuông cho những cặp từ sau (1điểm).
 a. Tốt - Xấu.
 b. Chăm chỉ - Ngoan ngoãn.
B.Phần tự luận:
Câu 6 : Tìm những từ (4 từ ) chỉ tính nết của một học sinh giỏi (1điểm).
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Tìm 4 từ chỉ tình cảm gia đình (1điểm).
Câu 8 : Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 câu trở lên ) kể về ông, bà hoặc người thân của em. (2điểm)
CÁCH GHI ĐIỂM lớp 2
I.Tiếng Việt:
A.Phần trắc nghiệm :Đáp án: 
Câu1. a đúng 1 điểm
Câu 2. eng éc ; ghét (mỗi từ đúng 0,5 điểm)
Câu 3 Viên gạch ; Luyện tập ; Biên bản ; Câu chuyện. (mỗi từ đúng 0,5 điểm)
 Câu 4 b đúng 1 điểm 
 Câu 5 a: T(trái nghĩa) b: C (cùng nghĩa) 
 B.Phần tự luận:
Câu 6: (mỗi từ chỉ tính nết của HS đúng 0,25 điểm)
 Câu 7: (mỗi từ chỉ tình cảm gia đình đúng 0,25 điểm) 
 Câu 8: Tuỳ từng bài GV chấm: Điểm tối đa khi viết từ 5 câu trở lên, câu đủ ý, gọn, nội dung kể về ông, bà hoặc người thân.
I.Toán:
 Câu 1 : Khoanh vào các ý sau: a. C ; b. C ; c. B ; d. A (mỗi câu 0,5 điểm )
 Câu 2 : Điền số (mỗi câu đúng 0,5 điểm )
 Câu3 : Điền số (mỗi câu đúng 0,5 điểm )
 Câu 4 : Điền số (mỗi câu đúng 0,5 điểm )
 Bài 5 : Khoanh đúng ý B ( 1 điểm )
 Bài 6 : Viết đúng lời giải, phép tính đúng, đáp số ghi điểm tối đa 

File đính kèm:

  • docDe giao luu hoc tot lop 2.doc