Đề thi định kì cuối học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi định kì cuối học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học ...................................
Lớp : ..................
Họ và tên học sinh :
...............................................................
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học 2008-2009
Môn Toán – khối lớp 2 
Điểm : 
Bài 1 : Tính 
4 x 9 + 6 = ........................................ 3 x 5 – 6 = ........................................
 	 ......................................... ........................................
Bài 2 : Đặt tính rồi tính 
 42 + 36 80 – 35 602 + 35 72 – 27 
......................... .......................... ......................... .......................
......................... .......................... ......................... .......................
......................... .......................... ......................... .......................
......................... .......................... ......................... .......................
Bài 3 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả trả lời đúng của x :
 	 a) x -200 = 700 b) x + 43 = 257
A. 900 	 A. 290 
B. 500 	 B. 300
C. 700 	 C. 687
Bài 4 : Bao ngô cân nặng 35 kg , bao gạo cân nặng ít hơn bao ngô 6 kg . Hỏi bao goạ cân nặng bao nhiêu ký lô gam ? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Bài 5 : Tìm số lớn nhất trong mỗi câu sau. Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong mỗi câu đó:
a) A. 395 B. 695 C. 375 
b) A. 751 B. 341 C. 741 

File đính kèm:

  • doctulieubachkim.doc