Đề thi cuối học kì II môn Toán Lớp 2

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối học kì II môn Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 2
Bài 1(1điểm )Đọc ,viết các số thích hợp ở bảng sau :
Viết số
Đọc số
..
Tám trăm hai mươiba 
Sáu trăm mười lăm 
 456
.
700
Bài 2(2điểm )Khoanh vào chữ cái đặt trướcđáp số đúng, hoặc câu trả lời đúng cuả các bài tập dưới đây :
a.32 : 4 + 79 = Số cần điền vào chỗ chấm là:
A.8 B. 83 C. 87 D. 78
b.Tìm X: X x 2 = 18 kết quả là :
A.X = 8 B. X = 9 C. X = 18 D. X = 162
c:Tìm Y :y : 4 = 5 kết quả là 
A.y = 4 B. y = 20 C. y = 9 y = 54
d.Lớp em có 32 bạn .Cô giáo chia đều các bạn ngồi trong 8 bàn . Hỏi mỗi bàn có mấy bạn?
đáp số là :
A. 14 bạn B. 3 bạn C. 5 bạn D. 4 bạn 
Bài 3 (1điểm )Đúng điền Đ,sai điền S vào ô trống
 a .1dm = 10 cm ; b.1m = 10cm ; 
 c.1 dm = 100 cm ; d. 1 m = 100 cm
 Bài 4(2điểm )Đặt tính rồi tính :
736 + 225 353 + 35 84 - 49 586 - 79 
 Bài 5 (2điểm ) 
 > a, 557  600
 < ? b,556..500 + 56 
 = c,480 + 20 697
B
 d. 248..260 - 12 
A
 Bài 6(2điểm ) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ.
Có các cạnh AB = 5cm ; BC = 4cm ;DC = 7cm ;AD = 4cm
 a.Tính chu vi của tứ giác ABCD ?
 b.Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình để được 1hình tam giác
D
 và hai hình tứ giác 
C

File đính kèm:

  • docDE THI CHKII L2 MON TOAN.doc