Đề thi chọn học sinh giỏi Toán Lớp 2 - Trường Tiểu học Chi Thiết

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi Toán Lớp 2 - Trường Tiểu học Chi Thiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên: 
Lớp: 2
Trường TH Chi Thiết	Môn: Toán 2
Thời gian làm bài:70 phút (Không kể thời gian giao đề)
--------------********&*******-------------
Bài 1: Tính Nhanh
12+34+28+16 	b, 38+14-28+36	c,32+17+30+11
...............................	...............................	............................
...............................	...............................	............................
...............................	...............................	............................
Bài 2: Từ các số: 6,4,7,9,1,2. Em hãy:
Viết các số có 2 chữ số khác nhau:........................................................................
Viết các số lớn hơn 30 nhỏ hơn 63:.......................................................................
Sắp xếp các số đó từ lớn đến bé: ..........................................................................
Số lớn nhất là:...... Số bé nhất là:.......
Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
3×2+40-4×2=	b) 5×8÷2+3= 	c, 40-37×5=
d, 3×2+3< <2×7-3×1 
Bài 4: An hơn Bình 10 cái kẹo. Nếu An cho Bình 4 cái kẹo thì lúc này An hơn Bình mấy cái kẹo? Bài giải 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Mai có 5 bông hoa. An có số bông hoa gấp 2 lần số hoa của Mai. Bình có số hoa bằng 13 tổng số hoa của bạn Mai và An. Tính tổng số hoa của 3 bạn Mai, An, Bình ?
 	Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Hình Bên có:
...........Hình tam giác
...........Hình Tứ giác
...........Đoạn thẳng
Bài 7: Thứ 6 tuần trước là ngày 10. Hỏi thứ 3 tuần sau là ngày bao nhiêu?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 8: Trong thùng chứa một số lít dầu. Nếu đựng 5 can mỗi can 3 lít thì còn thừa 1 lít. Hỏi nếu đựng can 4 lít thì cần mấy can dầu?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9: Hiện nay anh 15 tuổi, em 10 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HẾT

File đính kèm:

  • docDE THI HOC SINH GIOI LOP 2(1).doc