Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh - Môn thi: Sinh lớp 9

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh - Môn thi: Sinh lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
 NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn thi: Sinh học lớp 9 THCS
Ngày thi: 28/03/2009
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1: (2,5 điểm).
 a/ Một chu kì tế bào gồm những pha (kì) chủ yếu nào? Tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể được biểu hiện ở pha (kì) nào trong chu kì tế bào?
 b/ Vì sao hai tế bào con được tạo ra qua nguyên phân lại có bộ nhiễm sắc thể giống hệt nhau và giống hệt bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ. 
Câu 2: (2,5 điểm).
 Một gen ở vi khuẩn có 3600 liên kết hydro, tỉ lệ 
 a/ Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của gen.
 b/ Một đột biến xảy ra trong vùng mã hóa của gen trên làm cho chuỗi axit amin do gen đột biến điều khiển tổng hợp có 1 axit amin được thay bằng axit amin mới, các axit amin còn lại không thay đổi so với trước đột biến. Đột biến trên thuộc dạng nào?
Câu 3: (2,0 điểm).
 Ở lúa, cho lai giữa hai cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa đời F1 xuất hiện một cây có kiểu gen AAa. Kết quả phân tích hóa sinh cho thấy hàm lượng AND trong nhân tế bào sinh dưỡng của cây này gấp 1,5 lần so với tế bào sinh dưỡng ở cây lưỡng bội 2n.
 a/ Cây AAa thuộc dạng đột biến nào? Giải thích cơ chế tạo thành thể đột biến trên.
 b/ Muốn tạo giống lúa có năng suất cao, liệu chúng ta có thể sử dụng chất côsixin là tác nhân gây đột biến được không? Vì sao?
Câu 4; (2,5 điểm).
 Một cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ.
 a/ Hiện tượng di truyền nào xảy ra? Giải thích.
 b/ Viết các dòng thuần có thể được tạo ra từ kiểu gen trên.
Câu 5: (2,5 điểm)
 Theo dõi sự di truyền tính trạng màu tóc của một gia đình qua 3 thế hệ, người ta thu được kết quả sau:
 Thế hệ
 I 1 2
 Nữ tóc nâu 
 II 6 Nữ tóc đen 
 3 4 5 Nam tóc nâu 
 III Nam tóc đen 
 7 8 9 
 Tính trạng màu tóc đen là trội hay lặn? Xác định kiểu gen của các thành viên trong gia đình. Biết rằng màu tóc do gen nằm trong nhiễm sắc thể thường quy định và không xảy ra đột biến mới.
Câu 6: (1,0 điểm)
 Thế nào là lạm dụng ma túy, nghiện ma túy? Vì sao khi lạm dụng ma túy có thể dẫn đến nghiện ma túy? Vì sao người tiêm, chích ma túy lại dễ lây nhiễm HIV/AIDS? 
Câu 7: ( 2,0 điểm)
 Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng. Cho ví dụ minh họa.
Câu 8: (2,0 điểm)
 a/ Hãy vẽ các mũi tên biểu thị mối quan hệ của 3 vấn đề sau đây:
 Khai thác
tài nguyên
quá mức
Ô nhiễm
môi trường
Dân số tăng cao
 b/ Để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người cần tiến hành những biện pháp nào? Biên pháp nào cần ưu tiên thực hiện trước? Vì sao
Câu 9: (3,0 điểm).
 Ở đậy Hà Lan, cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1 đều có hạt vàng, sau đó tiếp tục cho cây F1 tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
 Xác định tỷ lệ kiểu hình về màu sắc hạt ở cây F2. Biết rằng màu sắc hạt do 1 gen quy định và tính trạng là trội hoàn toàn.
------ HẾT -----

File đính kèm:

  • docDe HSG Sinh 9 Thanh Hoa 0809.doc
Đề thi liên quan