Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán Khối 2 - Năm học 2012-2013

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán Khối 2 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 -2013
Mụn: Toỏn lớp 2 – Lần 2
( Thời gian: 60 phỳt )
Họ và tờn: Lớp:.
Phần I: Viết kết quả đỳng cho cỏc bài toỏn sau:
Câu 1: a, Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số 
 b, Hùng đi học lúc 7 giờ sáng. Hùng ra về lúc 5 giờ chiều. Hùng đã ở trường trong mấy giờ ? .
Cõu 2: a,Cho số 372. Cần xóa đi chữ số nào để số có hai chữ số còn lại là lớnnhất ?............................
 b, Tỡm cỏc số cú hai chữ số biết tổng cỏc chữ số đú là 10,tớch cỏc số đú là 21 ?........................
Phần II: Em hóy trỡnh bày cỏc bài toỏn sau:
Cõu 3: Tớnh giỏ trị biểu thức:
 a, 30 + 16 – 36 c, 7 x 5 + 34 
 b, 20 : 4 x 6 d, 8 x 3 + 4 x 4
Câu 4 : Một người cú một số gạo đem đựng vào cỏc tỳi mỗi tỳi 5 kg thỡ được 7 tỳi và cũn thừa 1 kg.
 a, Tớnh xem người đú cú bao nhiờu ki – lụ – gam gạo?
 b, Nếu đem số gạo đú đựng vào cỏc tỳi mỗi tỳi 4 kg thỡ cú bao nhiờu tỳi như thế? 
Cõu 5 : Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?
Câu 6 : 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 5 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiờu tai thỏ, bao nhiờu chõn thỏ? 
Cõu 7: a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4?
 b)Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
Bài làm
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe thi HSG lop 2(4).doc