Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện - Môn Sinh học lớp 9 - Đề 7

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện - Môn Sinh học lớp 9 - Đề 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN KINH MÔN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN MÔN SINH HỌC LỚP 9 -NĂM HỌC 2011-2012 
	 Thời gian làm bài 120 phút
Câu 1: (1,5 điểm)
Phép lai phân tích là gì? Nêu cách làm và ví dụ minh họa phép lai phân tích?
Câu 2: (2,75 điểm):
a.Giải thích cơ chế duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ cơ thể ? Nguyên nhân nào làm cho bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài không được duy trì ổn định? 
b.Kiểu gen BbDd cho các loại giao tử nào? Nếu có sự rối loạn phân ly của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong lần giảm phân I thì kiểu gen trên có thể cho ra các loại giao tử nào?
Câu 3: (1,25 điểm)
Hãy phân biệt đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen ? Tại sao đột biến gen thường có hại cho sinh vật ?
Câu 4: (3 .0 điểm)
Giả sử trên cặp nhiễm sắc thể 21 ở người có cặp gen Bb. Gen B có chiều dài 0,408 mm , có số lượng loại T chiếm 30%. Gen b có khối lượng phân tử 9.105 đvC, có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. (Biết khối lượng của mỗi nuclêôtit bằng 300 đvC).
a.Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen.
b.Tính số lượng từng loại nuclêôtit ở kì giữa và kì cuối của quá trình nguyên phân.
c.Nếu người đó có cặp thứ 21 chứa 3 nhiễm sắc thể , hãy tính số nuclêôtit từng loại?
Câu 5: (1,5 điểm):
Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái của một loài đều nguyên phân với số lần bằng nhau.Các tế bào con tạo ra đều tham gia giảm phân sinh ra tổng số 640 giao tử đực và cái.
a.Xác định số tinh trùng và trứng?
b.Tính số lượng tế bào sinh tinh , tế bào sinh trứng và số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực và cái nói trên?

File đính kèm:

  • docde thi chon HSG cap huyen mon Sinh 9 Kinh monThi ngay08122011 (1).doc
Đề thi liên quan