Đề ôn tập Sinh 9

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập Sinh 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ B
Thế nào là đột biến gen ? Đột biến gen có những dạng nào ? Hãy nêu nguyên nhân phát sinh đột biến gen. (2 điểm)
Giải thích sơ đồ sau : Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng. (2 điểm)
Cơ chế xác định giới tính ở người. Giải thích vì sao tỉ lệ con trai : con gái là xấp xỉ 1 : 1 ? (2 điểm)
Phân tử ADN nhân đôi dựa trên những nguyên tắc nào ? (1điểm)
Vận dụng :
Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau : 
Mạch 1 : – A – G – T – X – X – T – 
Mạch 2 : – T – X – A – G – G – A – 
Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi. (1điểm)
Bài tập : (2 điểm)
Ở một loài thực vật, tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với tính trạng quả dài. Cho quả tròn lai với quả dài thu được F1 toàn quả tròn.
Cho quả tròn F1 tự thụ phấn với nhau thu được F2.
Hãy biện luận, viết sơ đồ lai và kết quả từ P đến F2.

File đính kèm:

  • docDe Sinh B 2009.doc
Đề thi liên quan