Đề ôn tập học kỳ I, năm học: 2013 – 2014 môn: Toán lớp 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập học kỳ I, năm học: 2013 – 2014 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I, Năm học: 2013 – 2014
Môn: TOÁN LỚP 1
Thời gian làm bài: 40 phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Tính:
	 + 3 + 6 + 2 ___7 _ 9 _ 5
 4 0 8 1 9 0
 . ..    
Hãy ghi dấu x vào chỗ chấm ( . . . ) trước ý trả lời đúng nhất và thực hiện các câu hỏi còn lại theo yêu cầu:
Số
Câu 2: ? 4 + . . . = 10 : A . . . 6	 B . . . 5	 C . . . 0
Số
Câu 3: ? 9 - . . . = 9 : A . . . 9	 B . . . 0	 C . . . 1
Số
Câu 4: ? 8 - 0 - 3 = . . . A . . . 8	 B . . . 5	 C . . . 4
Số
Câu 5: ? 5 + 3 + 2 = . . . A . . . 9	 B . . . 8	 C . . . 10
>
<
=
Câu 6: ? 6 + 4 . . . 10 6 . . . 7 - 2
 4 + 1 . . . 8 - 3 9 - 2 . . . 2 + 6
 Hình
Câu 7: ? 
	 Có 5 hình ; có 2 hình ; có 4 hình ..
Câu 8: Viết các số : 2; 6; 9; 3; 7; 1:
	a/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .
	b/ Trong các số trên, số lớn nhất là số:......................
Câu 9: Viết phép tính thích hợp:
	Có : 6 con cá 
	Thêm : 2 con cá 
	Có tất cả: con cá?
Câu 10: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:
=
10
Lưu ý: Đến giai đoạn này khả năng đọc trôi chảy của học sinh chưa tốt nên giáo viên đọc và nêu yêu cầu từng câu cho học sinh hiểu; sau đó các em tự làm câu đó vào bài; lần lượt như thế cho đến hết bài.

File đính kèm:

  • docDE ON TAP MON TOAN CKI.doc