Đề kiểm tra Toán cuối ki II (năm học 2009 - 2010) khối I

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Toán cuối ki II (năm học 2009 - 2010) khối I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA TOAN CUỐI Ki II ( NĂM 2009- 2010)
KHỐI I
ABA
	.	
 .	 .
Bài 1. Đúng ghi đ, sai ghi S:
DCABA
CABA
BA
.
	Điểm A ở ngoài hình vuông	 
	Điểm B ở ngoài hình vuông
	Điểm C ở ngoài hình vuông
	Điểm D ở trong hình vuông
Bài 2. Đặt tính rồi tính.
14 + 5	18 – 7 	60 + 20	90 – 60 
.
	14 + 2 – 5 	14 – 2 + 5 ..
Bài 3. đọc số:
11:; 18:..
25:; 29:; 
36:; 47:; 
54:; 62:; 
93:; 81:; 
45:; 59:; 
>
<
=
?
Bài 4. 	55 .. 51
	85 .. 95
3cm
6cm
? cm
Bài 5. Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng ti met?
Bài làm
....
MBA
NBA
PBA
H1
Bài 6. 
a) Số đoạn thẳng có trong H1 là: 
	b) Kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào H2để được 3 hình tam giác và 1 hình chữ nhật.

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ky Toan L1 cuoi HKII 20092010.doc