Đề kiểm tra tháng 10 Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra tháng 10 Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ TÊN: 
HỌC SINH LỚP: 
Thứ ngàythángnăm 2008
ĐỀ KIỂM TRA THÁNG THỨ HAI – HK1
Môn: Toán (Lần 1)
Điểm:
Lời phê:
Câu 1: Đặt tính rồi tính: ( 3 điểm)
38 + 26	58 + 27	78 + 19	
Câu 2: >, <, = (2 điểm)
	8 + 7  8 + 8	18 + 6 16 + 8	29 + 8 28 + 8	48 + 10 59
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1điểm)
+
+
67
45
2
38
87c
83c
Câu 4: Hoà gấp được 28 chiếc thuyền. Hiền gấp nhiều hơn Hoà 9 chiếc thuyền. Hỏi Hiền gấp được bao nhiêu chiếc thuyền? (3đ)
	Giải
Câu 5: Khoanh vào chữ truớc câu trả lời đúng nhất:
Hình vẽ sau có bao nhiêu hình chữ nhật:
3 hình chữ nhật 
4 hình chữ nhật
5 hình chữ nhật
6 hình chữ nhật

File đính kèm:

  • docDe KTTX thang 10 mon ToanTRA.doc