Đề kiểm tra môn Toán - Tuần 31

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán - Tuần 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Họ và tên: 
Lớp : 1.
Tuần 31
Đalat, ngày .tháng .năm 2007
ĐỀ KIỂM TRA
Điểm
Lời phê của giáo viên
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
32 + 7	 9 + 1	 	3 + 26	 84 - 14	37 - 5	10 - 6
.
Câu2: Tính:
32 + 5 + 2 = ....................................	32 + 3 - 2 = .............................
30 + 20 + 1 = ..................................	56 - 20 - 4 = ...............................
10 - 4 + 3 = ....................................	23 + 14 - 15 = .............................
Câu 3: Điền dấu >, <, = vào ô trống:
67 + 14	 	12 + 34	14 + 30	 	20 + 24	 	
69 - 9	 	96 - 6	84 - 4	 	14 + 12
53 - 3	 	53 + 3	99 - 9	 	9 + 80
Câu 4: Tính:
14 cm + 5 cm = ....................................	6 cm + 22 cm = ....................................
25 cm - 4 cm = ....................................	84 cm - 13 cm = ....................................
2 cm + 32 cm = ....................................	4 cm + 20 cm = ....................................
Câu 5: Đoạn thẳng AB dài 24 cm, đoạn thẳng BC dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài bao nhiêu xăng – ti – mét?
Bài giải
Câu 6: Minh và Lan hái được 3 chục bông hoa, riêng Minh hái được 20 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
Câu 7: Hình bên có:	
	................ hình tam giác.
	................. hình vuông.

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA CUOI TUAN 31.doc
Đề thi liên quan