Đề kiểm tra kỳ I môn: Toán học lớp 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra kỳ I môn: Toán học lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .............................................	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Lớp: 1 .... 	 Môn: TOÁN - LỚP 1 - NĂM HỌC:
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
1.Viết các số 8; 2; 1; 5; 10;
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .....................................................................................
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .....................................................................................
2. Tính: 
a) 	3	6	8	10
 +	 +	 -	 -
	4	0	4	 9
................... ................. .................. .................
b) 	4 + 3 + 1 = .............;	7 - 0 - 2 = ...............
Số
3. 	 ?	5 + = 8	; 9 - = 4; 	 + 6 = 10; - 5 = 5
4. 	3 + 4 5	9 5 + 4 
 ? 
	6 - 2 10 - 4 	8 - 2 5
5. Nối theo mẫu: 
 5 + 4
 8 - 6
	7
	9
1 + 5 + 2
 10 - 3
	8
	 2 
6. Hình vẽ bên có:
	a) ..... hình tam giác.
	b) ...... hình vuông.
7. Viết phép tính thích hợp:
 Có	: 6 cây	
Trồng thêm	: 3 cây
Có tất cả	: .... cây?

File đính kèm:

  • docDe thi Toan hoc ki I lop 1.doc
Đề thi liên quan