Đề kiểm tra kháo sát học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Sinh học 7

doc4 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra kháo sát học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
---------------
Kí hiệu mã đề .
ĐỀ KIỂM TRA KHÁO SÁT HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : 	SINH HỌC 7
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian chép đề )
I-Trắc nghiệm (2đ)
Bài 1 (1đ):Khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất trong các câu sau :
 1.Trùng kiết lị giống trùng biến hỡnh ở điểm nào ? 
A) có chân giả 
B) Sống kí sinh 
C) Di chuyển tích cực 
D) Không gây hại .
 2 .Cơ thể động vật nào sau đây có cấu tạo phức tạp hơn ?
A)Trùng biến hình 
B) Trùng giày 
 C) Trùng roi 
D) Trùng kiết lị .
3.Ruột khoang có cơ thể :
A)Hình trụ 
B) Dẹt 
C) Đối xứng 2 bên 
D) Đối xứng tỏa tròn .
4. Ở người mắc bệnh chân voi ,tay voi là do ;
A) Viêm cơ 
B)Giun tóc kí sinh 
C)Giun móc câu kí sinh 
D) Giun chỉ ki sinh
.Bài 2 (1đ) Hãy chọn các cụm từ ( có 3 phần , ống khí, đôi chân, đẻ trứng) điền vào (....) thay cho các số 1,2,3,4 .Hoàn chỉnh thông tin sau :
Cơ thể châu chấu ....(1).....rõ rệt : đầu ,ngực và bụng . Đầu có một đôi râu ,ngực có ba (2).........và hai đôi cánh .Châu chấu hô hấp bằng (3)...........Hệ thần kinh có hạch não và chuỗi hạch bụng .Chúng ăn thực vật phầm ăn nên rất có hại .Châu chấu (4)...........trong đất 
Phần II: Tự luận (8đ)
Câu 1 (1đ):Trinh bày đặc điểm chung ngành động vật nguyên sinh ?
Câu 2 (2đ):Vì sao mực lại được xếp chung ngành với ốc sên ?
Câu 3 (2đ):Tại sao trẻ em là đối tượng mắc bệnh giun sán kí sinh với tỉ lệ cao nhất ?
 Để phòng trống bệnh giun sán kí sinh chúng ta phải làm gì?
Câu 4.(3đ) Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiễn ngành chân khớp ?
------------------------------Hết---------------------------
Người ra đề
(ký, ghi rõ họ tên)
Phạm Thị Nhung
Người thẩm định
(ký, ghi rõ họ tên)
BGH nhà trường
(ký tên, đóng dấu)
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
---------------
Kí hiệu mã HDC .
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT KÌ I
MÔN : SINH HỌC 7
NĂM HỌC 2012-2013
Phần 1 :Trắc nghiệm (2đ)
Bài 1(1đ) : Mỗi ý đúng 0,25đ
Câu
1
2
3
4
Đáp án 
A
B
D
D
Bài 2 (1đ)
1- có 3 phần 2- đôi chân
3-ống khí 4- để trứng 
 Mỗi ý đúng 0,25 đ
Phần II;Tự luận (8đ)
Câu
Nội dung
Điểm
1
- Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh : cơ thể chỉ là 1 tế bào ,đảm nhận mọi chức năng sống
 1đ
2
–Mực xếp chung ngành với ốc sên và chúng có các đặc điểm giống nhau :
 +Thân mềm ,cơ thể không phân đốt 
 + có vỏ đá vôi bảo vê cơ thể 
 +Hệ tiêu hóa phân hóa 
 +Khoang áo phát triển 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
3
- Vì Trẻ em có thói quen đưa tay vào miệng 
 Phòng chống bệnh giun sán kí sinh 
 +Giữ vệ sinh môi trường 
 +Rửa tay trước khi ăn 
 +Vệ sinh ăn uống 
0,5 đ
0,5đ 
0,5đ 
0,5đ 
4
- Đặc điểm chung ngành chân khớp :
+Có bộ xương ngoài bằng ki tin nâng đỡ ,che chở)
+Phát triển vũng đời qua biến thái 
 +Các chân phân đốt ,khớp động 
 -Vai trò thực tiễn
 +Có lợi : .Làm thực phẩm ,xuất khẩu 
 +.Tiêu diệt sâu bọ gây hại 
 +.Thụ phấn cho cây trồng . 
+Có hại : .Một số gây hại cho cây trồng 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
-----------------------------Hết---------------------------
Người ra đề
(ký, ghi rõ họ tên)
Phạm Thị Nhung
Người thẩm định
(ký, ghi rõ họ tên)
BGH nhà trường
(ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docde ks hk I sinh 7.doc