Đề kiểm tra khảo sát học kì I môn: Vật lí 6

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát học kì I môn: Vật lí 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KÌ I
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 MÔN: VẬT LÍ 6
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
I. Đề bài:
A. phần trắc nghiệm: (2đ)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1.Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?
 A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.
 B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
 C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.
 D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.
2. Có thể dùng bình chia độ và bình tràn để đo thể tích của vật nào dưới đây:
 A. Một gói bông. B. Một bát gạo. 
 C. 5 viên phấn. D. 1 hòn đá.
3. Khi 1 lò xo bị biến dạng thì câu nào trong các câu sau đây nói về độ biến dạng của lò xo là đúng?
 A. Biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ.
 B. Biến dạng càng nhỏ thì lực đàn hồi càng lớn.
 C. Biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.
 D. Cả 2 câu A và B đều đúng.
4.Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào dùng để đo lực?
 A. Lực kế. B. Cân Rôbécvan. C. Bình chia độ. D. Thước thẳng.
5. Để kéo trực tiếp 1 vật có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?
 A. F 20 N D. F = 200 N
6. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của 1 mặt phẳng nghiêng?
 A. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
 B. Giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
 C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
 D. Cả cách A và C.
B. Phần tự luận: (8đ)
Bài 1: (2đ) 
 Nêu hai thí dụ cho thấy lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.
Bài 2: (4đ) 
 Một miếng sắt có khối lượng riêng là 7800 kg/m và thể tích 1,2 dm . 
Hãy tính khối lượng và trọng lượng của miếng sắt đó?
Bài 3: (2đ) 
 Dùng can loại 2 lít có thể chứa hết 1,6kg dầu hỏa được không? Tại sao?
 Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800 kg/m.
--------------- HẾT ---------------
 UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KỲ I
MÔN: VẬT LÝ 6
----------------------------
A.Phần trắc nghiệm: (2đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
D
C
A
D
B
Điểm
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
B. Phần tự luận: (8đ)
Bài 1: (2đ) Mỗi thí dụ đúng cho 1đ
Bài 2: (4đ)
- Tóm tắt-Đổi đơn vị đúng: (Cho1đ)
 D = 7800kg/ m
 V = 1,2 dm =0,0012 m
 m =?
 P =?
- Tính đúng khối lượng của miếng sắt. (Cho 1,5đ)
 m =D.V=7800.0,0012=9,36 (kg)
- Tính đúng trọng lượng của miếng sắt. (Cho 1,5đ)
 P= m.10= 9,36.10=93,6 (N)
Bài 3: (2đ)
 -Tính đúng thể tích của 1,6kg dầu hỏa 
 V = m : D = 1,6 : 800 = 0, 002(m) = 2 lít (Cho 1,5đ)
 - Trả lời đúng: 
 Vì can có dung tích 2 lít nên có thể chứa hết 1,6 kg dầu hỏa. (Cho 0,5đ)
--------------- HẾT ---------------

File đính kèm:

  • docVat ly 6_KS_HKI_3.doc
Đề thi liên quan