Đề kiểm tra khảo sát chất lượng năm học: 2012 - 2013 môn Sinh học lớp 7

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát chất lượng năm học: 2012 - 2013 môn Sinh học lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHềNG GD &ĐT UễNG BÍ
TRƯỜNG TH & THCS ĐIỀN CễNG
 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
 Năm học:2012-2013 
 Môn sinh học lớp 7
Đề bài:
I. Trắc nghiệm :( 2,5 điểm)
Câu 1:(1 điểm)
 Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây:
(Hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái.):
Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là
Những hoa thiếu nhuỵ hoặc nhuỵ gọi là..
Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là..
Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là ..
Câu2: (1, 5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng:
 1 - Sự phát tán là gì?
a. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió.
b. Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật.
c. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.
d. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống.
 2 - Phôi của hạt gồm những bộ phận nào?
Chồi mầm, lá mầm,phôi nhũ, chất dinh dưỡng.
Rễ mầm, chất dinh dưỡng,lá mầm, thân mầm.
Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.
Thân mầm, chồi mầm, lá mầm, chất dinh dưỡng.
 3-Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả khô?
a. Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả cải, quả đậu Hà Lan.
 b. Quả cà chua, ớt, quả thìa là, chanh
c. Quả lạc, quả dừa, đu đủ, quả táo ta
d. Quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả nho.
II. Tự luận:
Câu 3: (3 điểm) Thụphấn là gì? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?
Câu 4: (2,5điểm)
 Điểm khác nhau cơ bản giữa hạt cây 2 lá mầm và hạt của cây 1 lá mầm?
Câu5:(2 điểm)Đặc điểm chung nào của động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống ký sinh.?
 PHềNG GD &ĐT UễNG BÍ
TRƯỜNG TH & THCS ĐIỀN CễNG
 HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
 Năm học:2012-2013 
 Môn sinh học lớp 7
I. Trắc nghiệm:
Câu 
Đáp án
Điểm
Câu1
hoa lưỡng tính, 
hoa đơn tính.
hoa đực,
hoa cái. 
0, 25 điểm
0, 25 điểm
0, 25 điểm
0, 25 điểm
Cõu 2
1.d
2.c
3.a
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
II. Tự luận:
Câu
Đáp án
Điểm
Câu3.
+Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. 
+ Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó. 
+Hoa giao phấn là những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác.
1 điểm
1 điểm
1 điểm
Câu4.
*Điểm khác nhau cơ bản giữa hạt cây hai lá mầm và hạt cây một lá mầm:
+Cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.
+Cây 2 lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm
1 điểm
1 điểm
Cõu 5.
*Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
+Cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
+Hình thức dinh dưỡng: chủ yếu là dị dưỡng
+Di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.
+Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.
1 điểm
 0,5điểm
0,5điểm
 0,5 điểm

File đính kèm:

  • docKT Khao sat dau nam sinh 7 20122013.doc