Đề kiểm tra học kỳ II môn : Giáo dục công dân 9 - Thời gian : 45 phút

doc2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 24/08/2016 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn : Giáo dục công dân 9 - Thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mỹ Hoà	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Người ra : Văn Quý Minh MÔN : GDCD 9 - THỜI GIAN : 45’
I/ TRẮC NGHIỆM : ( 7 Điểm )
Hãy đánh vòng tròn vào ký tự trước phương án trả lời đúng nhất.
1/ Cơ sở quan trọng của hôn nhân là ?
A. Sống chung lâu dài	B. Tình yêu chân chính
C. Hôn nhân bình đẳng	D. Hôn nhân tự nguyện
2/ Độ tuổi nào sau đây được phép kết hôn ?
A. Nam 20, nữ 18	B. Nam 21, nữ 17
C. Nam 19, nữ 18	 	D.Nam 18, nữ 18
3/ Muốn kết hôn phải đến cơ quan nào đăng ký ?
A. Công an	B. Uỷ ban nhân dân Xã, Phường
C. Toà án	D. Hội đồng nhân dân Xã, Phường
4/ Lĩnh vực nào sau đây Nhà nước cấm kinh doanh ?
A. Xe máy	B. Thuốc nổ
C. Hàng điện tử	D. Thuốc trừ sâu
 5/ Lao động là nghĩa vụ đối với ?
A. Bản thân	B. Gia đình
C. Đất nước	D. Cả 3 ý trên
6/ Độ tuổi nào sau đây không được nhận làm việc ?
A. 15 tuổi	B. 16 tuổi
C. 17 tuổi	D. Chưa đủ 15 tuổi
7/ Cấm sử dụng người lao động ở độ tuổi nào làm công việc nặng nhọc ?
A. 18 tuổi	B. Dưới 18 tuổi
C. 19 tuổi	D. 20 tuổi 
8/ Quyền nào là quyền lao động ?
A. Sở hữu tài sản	B. Sử dụng đất
C. Tự do kinh doanh	C. Thuê mướn lao động
9/ Vất rác ngoài đường là vi phạm ?
A. Pháp luật hành chánh	B. Pháp luật hình sự
C. Pháp luật dân sự	D. Kỷ luật
10/ Ăn trộm xe máy là vi phạm ?
A. Pháp luật dân sự	B. Pháp luật hành chánh	C. Pháp luật hình sự	D. Kỷ luật
11/ Thực hiện sai hợp đồng là vi phạm ?
A. Kỷ luật	B. Dân sự	C. Hình sự	D. Hành chánh.
12/ Việc làm nào thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ?
A. Học tập	B. Kinh doanh
C. Hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ	C. Khiếu nại, tố cáo 
13/ Sống có đạo đức là hành động theo ?
A. Chuẩn mực của xã hội	B. Lợi ích của bản thân
C. Suy nghĩ của bản thân	D. Ý kiến của nhiều người
14/ Hoạt động nào là hoạt động kinh doanh ?
A. Trồng cây ăn quả	B. Mở quán ăn
C. Chăn nuôi	D. Sản xuất lúa gạo
II/ PHẦN TỰ LUẬN : ( 3 điểm )
Trong những lời dạy của Bác đối với thanh niên có câu :
«  Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển
Quyết chí sẽ làm nên. «  
Em hiểu gì về lời dạy này ? Nó có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước ? (3 đ)
ĐÁP ÁN
I/ TRẮC NGHIỆM : ( 7 Điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
B
A
B
B
D
D
B
C
A
B
B
D
A
B
II/ PHẦN TỰ LUẬN : ( 3 điểm )
Ý nghĩa : bền bỉ, nhẫn nhại, kiên trì, không chán nản, nhụt chí, lòng quyết tâm dẫn đến thành công, cần làm việc có sáng tạo, có kế hoạch ... (1,5 đ)
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện hiện đại hoá : học tập để có kiến thức, phải năng động, sáng tạo, có lý tưởng sống, rèn luyện đạo đức và năng lực lao động ... để áp dụng thực tiễn. (1,5 đ)

File đính kèm:

  • docCD-9-MH.doc