Đề kiểm tra học kỳ I Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .............................................	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Lớp: 2 .... 	 Môn: TOÁN - LỚP 2 - NĂM HỌC: 2008-2009
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
70
71
74
76
Số
1. ?	
2. Nối mỗi số với cách đọc số đó:
35	40	99	16
Mười sáu
Ba mươi lăm
Chín mươi chín
Bốn mươi
Số
3. 	?
72
	 + 14	- 20	 - 30	+ 5
a) 36	 	b) 	
4. Đặt tính rồi tính:
	47 + 35	74 - 28	47 + 23 	70 - 46
 .........................	 ........................ ........................	 ......................
 .........................	 ........................ ........................	 ......................
 .........................	 ........................ ........................	 ......................
5. Băng giấy màu đỏ dài 75cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 27cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Mỗi đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?
9
3
12
6
5
4
7
8
10
11
1
2
9
3
12
6
5
4
7
8
10
11
1
2
..................... giờ	 ..................... giờ 
7. Trong hình vẽ bên:
a) Có ....... hình tứ giác?
b) Có ....... hình tam giác?	

File đính kèm:

  • docDe thi hoc ki 1 0809 toan 2.doc
Đề thi liên quan