Đề kiểm tra học kỳ I – Năm học: 2013 - 2014 môn: Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I – Năm học: 2013 - 2014 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN HS:.LỚP 1..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC :2013 -2014
MÔN :Toán lớp 1 (Thời gian 40 phút)
Giám thị
Giám khảo
Điêm
Nhận xét của Giáo viên
I.Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng(3đ)
1. Số liền trước của 24 là
 a: 25 	b: 23 
2. Số liền sau của 48 là
 a: 49 	b: 50
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
70cm – 30cm = 40 cm 	70 cm – 30cm = 40 	 70 cm – 30 cm = 30 cm
4. Khoanh vào số lớn nhất
60 , 30 , 50 , 90
 5. Khoanh vào số bé nhất
 	18 , 20 , 30 , 28
II. Phần tự luận
1.Đặt tính rồi tính(1đ)
12 + 3 	 15 + 4 	 19 – 3 	13 – 2 
 ..  .
 ..  .
 ..  .   ..  ..
2.Sắp xếp các số : 60, 18, 50, 11 theo thứ tự từ bé đến lớn. (1đ)
 ....
Sắp xếp các số : 9, 70, 17, 40 theo thứ tự từ lớn đến bé
3. Tính (1đ)
12 + 3 + 4 = 	 	70 – 30 + 20 =
14 + 5 – 3 = 	90 – 50 + 10 =
 4. Điền dấu : ( > , < , = )
80.50 	 7557	4650 	8579
5. Lan có 13 cái nhãn vở . Mẹ mua thêm cho Lan 5 nhãn vở nữa .Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu nhãn vở ? (1đ)
Bài giải
..
...
6 .-Vẽ hai điểm ở trong hình vuông. (1đ)
 - Vẽ ba điểm ở ngoài hình vuông.
7. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm (1đ)
..

File đính kèm:

  • docDe thi GHKII Toan lop 11314.doc