Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 - 2014 môn: Sinh học lớp 7 - Trường THCS Đống Đa

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 - 2014 môn: Sinh học lớp 7 - Trường THCS Đống Đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013- 2014
TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA Môn: Sinh học lớp 7 Ngày kiểm tra: 23/12/2013
 Thời gian làm bài : 45phút
I . Trắc nghiệm: (3đ) Thời gian làm bài 12 phút ĐỀ 1
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
 1.Trong các câu sau câu nào có nội dung sai:
Thế giới động vật đa dạng và phong phú.
Các thành phần của tế bào động vật và tế bào thực vật đều giống hệt nhau.
Thực vật không có cơ quan di chuyển.
Động vật phải sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.
2: Điểm giống nhau giữa trùng kiết lị và trùng biến hình là :
Có chân giả	B. Có hình thành bào xác
C.Sống tự do ngoài thiên nhiên	D. Cả A và B
3: Trong thành phần của vỏ tôm có yếu tố giúp tôm có thể tạo màu phù hợp với màu môi trường là:
	A. Chất canxi	 B.Chất nhờn 	 C. sắc tố	D. Chất kitin
4: Đặc đỉêm có ở châu chấu mà không có ở nhện nhà là:
	A. Cơ thể chia thành ba phần	B. Sống ở nước
	C. Sống ở cạn	D. Cơ thể phân đốt
5: Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh là :
	A. Mắt phát triển	B. Giác bám phát triển
	C. Lông bơi phát triển	D. Tất cả các đặc điểm trên
6: Giun đất hô hấp bằng:
	A. Phổi	 B. da.	 C. Ống khí	 D. phổi và ống khí
Câu 2: Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau rồi ghi vào giấy làm bài (0.5đ)
 Cơ thể tôm gồm 2 phần là(1), và tôm hô hấp bằng(2)
Câu 3 : Em hãy lựa chọn các từ ở cột B sao cho tương ứng với các câu ở cột A
 Cột A
 Cột B
1-Có 2 mảnh vỏ, cấu tạo gồm 3 lớp, đầu tiêu giảm, hô hấp bằng mang
2-Có 1 vỏ xoắn, giác quan phát triển, bò chậm chạp. 
3-Cơ thể có 3 phần : đầu, ngực, bụng.
4-Có đời sống bám, tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn và ăn thịt.
5-Cơ thể có 2 phần là: đầu ngực và bụng
6- Cơ thể dẹp, hình lá, giác bám phát triển
a-Sán lá gan
b-San hô
c-Trai sông
d-Nhện chăng lưới
a. b. c. d
II /Tự luận (7đ) Thời gian làm bài 33 phút ĐỀ 1
Câu 1: Nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ? (3.0đ)
Câu 2: Nêu cấu tạo của trai sông thích nghi với đời sống vùi lắp trong bùn? (1.5 đ)
Câu 3: Kể tên các biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ở địa phương em? (1.5đ)
Câu 4 : Vì sao: Mưa nhiều , giun đất lại chui lên mặt đất ? (1.0 đ)
-HẾT-
PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013- 2014
TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA Môn: Sinh học lớp 7 Ngày kiểm tra: 23/12/2013
 Thời gian làm bài : 45 phút
I . Trắc nghiệm: (3đ) Thời gian làm bài 12 phút ĐỀ 2
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
1. Trong thành phần của vỏ tôm có yếu tố giúp tôm có thể tạo màu phù hợp với màu môi trường là:
	A. Sắc tố	B.Chất nhờn 	 C. Chất Canxi	 D. Chất kitin
2.Trong các câu sau câu nào có nội dung sai:
AThế giới động vật đa dạng và phong phú. 
 B.Thực vật không có cơ quan di chuyển.
 C.Các thành phần của tế bào động vật và tế bào thực vật đều giống hệt nhau
 D.Động vật phải sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.
3. Đặc đỉêm có ở châu chấu mà không có ở nhện nhà là:
	A. Sống ở nước 	 B. Cơ thể chia thành ba phần
	C. Sống ở cạn	D. Cơ thể phân đốt
4. Giun đất hô hấp bằng:
	A. Phổi	B. Ống khí 	 C. da	 D. phổi và ống khí
5. Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh là :
	A. Mắt phát triển	B. Giác bám phát triển
	C. Lông bơi phát triển	D. Tất cả các đặc điểm trên
6. Điểm giống nhau giữa trùng kiết lị và trùng biến hình là :
A.Có hình thành bào xác	C. Có hình thành chân giả
B .Sống tự do ngoài thiên nhiên	D. Cả A và C
Câu 2: Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau rồi ghi vào giấy làm bài(0.5đ)
 Vỏ trai được cấu tạo gồm(1)lớp để bảo vệ cơ thể bên trong, và trai sông có lối sống(2) trong bùn 
Câu 3 : Em hãy lựa chọn các từ ở cột B sao cho tương ứng với các câu ở cột A
 Cột A
 Cột B
Cơ thể chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đủ các chức năng sống của cơ thể.
Cơ thể có đối xứng tỏa tròn, thường hình trụ hay hình dù với hai lớp tế bào. 
Cơ thể mềm , dẹp, kéo dài hoặc phân đốt.
Cơ thể mềm, thường không phân đốt,và có vỏ và đuôi.
Cơ thể có bộ xương ngoài bằng kitin và có phần phụ phân đốt.
Cơ thể có bộ xương bên trong chứa cột sống
 Ngành chân khớp
Các ngành giun
Ngành ruột khoang
Ngành động vật nguyên sinh
a. b. c. d
.
II /Tự luận (7đ) Thời gian làm bài 33 phút ĐỀ 2
Câu 1: Nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành chân khớp? (3.0đ)
Câu 2: Nêu đặc điểm cơ thể của trùng roi xanh ? (1.5đ)
Câu 3: Vì sao: Mưa nhiều , giun đất lại chui lên mặt đất ? (1.0 đ)
Câu 4: Kể tên các biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ở địa phương em? (1.5đ)
-HẾT-

File đính kèm:

  • docDe thi Hk1 mon sinh lop 7 nam hoc 20132014.doc
Đề thi liên quan