Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2007 - 2008 môn: Sinh học 7 (tiết 36)

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2007 - 2008 môn: Sinh học 7 (tiết 36), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 36
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008
 MÔN : SINH HỌC 7(Tiết 36
I-TRẮC NGHIỆM : (3đ) Lựa chọn phương án đúng nhất điền vào bảng trả lời sau
C©u hái
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
Câu 1: Những động vật nguyên sinh nào sau đây dinh dưỡng bằng cách tự dưỡng và dị dưỡng : 
 a. Trùng biến hình b. Trùng roi xanh 
 c. Trùng giày d. Cả 3 động vật trên
Câu 2: những ngành động vật nào sau đây thuộc ngành ruột khoang :
 a.Sứa ,hải quỳ ,cá ,tôm b. San hô,bạch tuộc ,sứa ,hải quỳ 
 c. Thủy tức ,sứa ,hải quỳ ,san hô d.Thủy tức ,sứa ,hải quỳ ,mực
Câu 3:Ngành giun nào đã xuất hiện khoang cơ thể chính thức ?
 a.Ngành giun tròn b.Ngành giun đốt 
 c. Ngành giun dẹt 
Câu 4: Số lớp của ngành chân khớp ta đã học là:
 a. 2 lớp b.3 lớp 
 c.4 lớp d. 5 lớp 
Câu 5 : Thủy tức di chuyển theo hình thức
 a.Lộn đầu b.Giật lùi 
 c.Sâu đo d. Cả a và c
Câu 6: Cấu tạo ngoài của tôm sông gồm các phần sau :
 a.Đầu- ngực,đuôi b.Đầu ,đuôi,lưng ,bụng 
 c.Đầu – ngực,bụng d.Đầu ,thân,đuôi 
II-TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: (3điểm ) 
 trình bày đặc điểm chung của ngành giun đốt ?Nêu các biện pháp phòng tránh
 bệnh giun sán?
Câu 2: (2điểm ) Nêu vai trò của ngành thân mềm ? Ví dụ minh họa?
Câu 3 : (2điểm) 
 Sự đa dạng của ngành chân khớp thể hiện ở những mặt nào ? Lấy ví dụ minh họa?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I-TRẮC NGHIÊM: (3điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
b
c
b
b
d
c
II-TỰ LUẬN : (7 điểm )
Câu 1: a. Đặc điểm chung của ngành giun đốt : 2.0đ
-Cơ thể dài ,phân đốt 
-Có thể xoang (Khoang cơ thể chính thức )
-Hô hấp qua da hay mang 
-Hệ tuần hoàn kín ,máu đỏ
-Hệ tiêu hóa phân hóa 
-Hệ thần kinh dạng chuổi hạch và giác quan phát triển 
-Di chuyển nhờ chi bên ,tơ hoặc thành cơ thể 
b.Biện pháp phòng tránh bệnh giun sán: 1.0đ
-Giữ vệ sinh cá nhân ,môi trường 
-Ăn chín ,uống sôi
-Tẩy giun sán định kỳ 
Câu 2: (2điểm )
Vai trò của ngành thân mềm –Ví dụ
-Làm thực phảm cho người : Trai ,sò,mực ,hến . . . .
-Nguyên liệu xuất khẩu : Mực,bào ngư,sò huyết. . . . 
-Làm thức ăn cho động vật: Sò ,hến,ốc. . . . . (Trứng và ấu trùng )
-Làm sạch môi trường nước :Trai ,sò,hầu,vẹm. . . . . 
-Làm vật trang trí : Xà cừ ,vỏ ốc . . . . 
Câu 3: (2điểm )
Sự đan dạng của ngành chân khớp thể hiện ở những mặt sau :
+Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống 1.0đ
Ví dụ:Đa dạng về cấu tạo : +Lớp giáp xác:Tôm sông ,rận nước . . . 
 +Lớp hình nhện : Nhện ,bò cạp. . . . .
 +Lớp sâu bọ: Châu chấu ,bọ ngựa. . . .
 Đa dạng về môi trường sống : +Ở nước : Tôm ,cua . . .
 +Đất ẩm: Châu chấu ,ve. . . 
 +Trên cạn:Bọ ngựa. . . 
 +Ký sinh : Chấy ,rận . .
+Đa dạng về tập tính : 1.0đ
 -Tự vệ,tấn công :Tôm,nhện, Kiến ,ong. . . 
 -Dự trữ thức ăn: Nhện ,ong.. . . 
 -Cộng sinh: Tôm ở nhờ. . . 

File đính kèm:

  • docDe kiem tra sinh hoc 7 tiet 36.doc