Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Thắng Nhất

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Thắng Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGD&ĐT Vũng Tàu
Trường Tiểu học Thắng Nhất
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : TOÁN
Thời gian : 40 phút
Bài 1: (2.5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Giá trị của chữ số 8 trong 287 là:
 A. 800 B. 8 C.80
b)
 Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác?
2 B. 3 C. 4
c) Trong hình bên có mấy hình chữ nhật?
4 B. 3 C. 2
d) 2 dm 4 mm = ..... mm. Số điền vào chỗ ..... là: 
 A. 24 B. 204 C. 6 D. 24 
Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
 146 + 213 58 + 26 	 100 – 28 868 – 263
--------------------	---------------------	------------------------	------------------
--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết 
 x : 5 = 6 x x 2 = 14 
 --------------------------------------------------	-------------------------------------------------
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------
Bài 3: (2 điểm) Lớp 2A có 32 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?
	Tóm tắt	Bài giải
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
Bài 4: (2 điểm) Thùng thứ nhất chứa được 134 l nước và ít hơn thùng thứ hai 25 l nước. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu l nước?
	Tóm tắt	Bài giải
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------- 
Bài 5: (1 điểm) Số hạng thứ nhất bằng 38, số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất nhưng bé hơn 40. Tính tổng của hai số đó? 
Họ và tên HS: ............................................ SBD: ............. Lớp: 2/ ...

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN CKII LOP 2(1).doc