Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trần Thị Phúc

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trần Thị Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI MÔN TOÁN CUỐI KÌ II MÔN TOÁN 2
 NĂM HỌC 2012-2013
 NGƯỜI RA ĐỀ : TRẦN THỊ PHÚC
 ĐƠN VỊ TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC BÌNH
Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:
 54 + 36 62 - 45 324 + 42 100 – 71
Bài 2: (2đ) Tính :
 a) 3 x 8 : 4 = b) 3 x 7 - 14 = 
Bài 3: ( 1đ) Tìm x:
 a) x x 3 = 18 b) x : 5 = 4
Bài 4: (1đ ) Điền dấu ( > ,< , = ) ?
 399.. 504 274 cm.275cm
 612...598 468m486m
Bài 5: (2đ)
 Cuộn dây điện dài 50m, đã sử dụng 18m. Hỏi cuộn dây điện còn lại dài bao nhiêu mét?
 Bài 6: (2đ)
 Tính chu vi hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 6cm.
 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2
 Bài 1: mỗi phép tính đúng 0,5đ
 Bài 2: đúng mỗi kết quả 1đ 
 Bài 3: tìm đúng mỗi giá trị của x 0,5đ
 Bài 4: điền đúng mỗi dấu 0,5đ
 Bài 5: 
 Số mét cuộn dây điện dài: 0,5đ
 50 – 18 = 32(m) 1đ
 Đáp số : 32m 0,5đ
 Bài 6: 
 Chu vi hình tam giác là: 0,5đ
 6 x 3 = 18(m) 1đ
 Đáp số : 18m 0,5đ
 HS tính cách khác ( 6 + 6 + 6 = 18) vẫn đúng

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN CUOI KI II LOP 2 2013.doc