Đề kiểm tra Học kì II – Sinh học 9 - Trường THCS Nghĩa Tân

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì II – Sinh học 9 - Trường THCS Nghĩa Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nghĩa Tõn
Đề kiểm tra Học kì II – Sinh học 9
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian: 45 phút
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1 (1 điểm). Chọn câu trả lời đúng.
1. Một lưới thức ăn đầy đủ phải có những thành phần chủ yếu nào?
a. Sinh vật sản xuất.	 b. Sinh vật tiêu thụ.	 c. Sinh vật phân giải.	 d. Cả a, b và c.
2. Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở quần xã, không có ở quần thể?
a. Độ đa dạng	 b. Thành phần nhóm tuổi	 c. Tỷ lệ giới tính	 d. Mật độ
Câu 2 (2 điểm). Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
Hệ sinh thái bao gồm(1).......... và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái các (2)............ luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố (3)............. của môi trường tạo thành một hệ thống(4) .................. và tương đối ổn định.
Quần xã sinh vật là tập hợp (5).......... sinh vật cùng sống trong một khoảng không gian có các điều kiện (6).............. tương tự nhau. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ (7)................ như một thể thống nhất do vậy mà (8)............. có cấu trúc tương đối ổn định.
II. Phần tự luận:
Câu 1 (2 điểm).	Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?
Câu 2 (2 điểm).	Vẽ hình tháp tuổi của những loài sau và cho biết đó là dạng hình tháp gì?
Tên sinh vật
Lứa tuổi trước khi sinh sản
Lứa tuổi sinh sản
Lứa tuổi sau sinh sản
Chim sẻ
Sâu ăn lá
Cầy hương
70
70
30
65
25
50
25
15
20
Câu 3 (3 điểm).	Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Cây lúa, cây cỏ, chuột, rắn, sâu ăn lá, chim sâu, châu chấu, bọ ngựa, vi khuẩn, diều hâu, ếch.
a. Hãy xây dựng các chuỗi thức ăn có thể (8 chuỗi).
b. Nếu các sinh vật trên là một quần xã. Hãy vẽ lưới thức ăn của quần xã.
Trường THCS Nghĩa Tõn
Đề kiểm tra Học kì II – Sinh học 9
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian : 45 phút
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1 (1 điểm). Chọn câu trả lời đúng.
1. Một lưới thức ăn đầy đủ phải có những thành phần chủ yếu nào?.
a. Sinh vật sản xuất.	 b. Sinh vật tiêu thụ.	 c. Sinh vật phân giải.	 d. Cả a, b và c.
2. Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở quần xã, không có ở quần thể?
a. Độ đa dạng	 b. Thành phần nhóm tuổi	 c. Tỷ lệ giới tính	 d. Mật độ
Câu 2 (2 điểm). Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
Hệ sinh thái bao gồm(1).......... và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái các (2)............ luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố (3)............. của môi trường tạo thành một hệ thống(4) .................. và tương đối ổn định.
Quần xã sinh vật là tập hợp (5).......... sinh vật cùng sống trong một khoảng không gian có các điều kiện (6).............. tương tự nhau. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ (7)................ như một thể thống nhất do vậy mà (8)............. có cấu trúc tương đối ổn định.
II. Phần tự luận:
Câu 1 (2 điểm).	Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?
Câu 2 (2 điểm).	Vẽ hình tháp tuổi của những loài sau và cho biết đó là dạng hình tháp gì?
Tên sinh vật
Lứa tuổi trước khi sinh sản
Lứa tuổi sinh sản
Lứa tuổi sau sinh sản
Chim sẻ
Sâu ăn lá
Cầy hương
70
70
30
65
25
50
25
15
20
Câu 3 (3 điểm).	Giả sử có các quần thể sinh vật sau: Cây lúa, cây cỏ, chuột, rắn, sâu ăn lá, chim sâu, châu chấu, bọ ngựa, vi khuẩn, diều hâu, ếch.
a. Hãy xây dựng các chuỗi thức ăn có thể (8 chuỗi).
b. Nếu các sinh vật trên là một quần xã. Hãy vẽ lưới thức ăn của quần xã.
Đáp án chấm Sinh 9
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: 1 điểm
1d, 2a
Câu 2: 2 điểm, Mỗi ý đúng 0.25 điểm
1. Quần xã
5. Nhiều quần thể
2. Sinh vật
6. Sinh thái
3. Vô sinh
7. Gắn bó
4. Hoàn chỉnh
8. Quần xã
II. Phần tự luận:
Câu 1: (2 điểm)
Khái niệm ô nhiễm môi trường: 0.5 điểm
Biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí: a, b, d, e, g,i, k, l, m (bảng SGK trg168)
Câu 2: (2 điểm)
- Vẽ đúng hình, thể hiện tỷ lệ chính xác: 1.5 điểm.
- Tên gọi: 0.5 điểm.
+ Chim sẻ	: ổn định
+ Sâu ăn lá	: phát triển
+ Cầy hương	: Giảm sút
Câu 3: (3 điểm)
- Xây dựng được ít nhất 8 chuỗi thức ăn: 2 điểm (8 x 0.25 = 2 điểm)
- Xây dựng lưới thức ăn: 1 điểm (đủ 3 thành phần)

File đính kèm:

  • docDe Sinh 9 THCS Nghia Tan 20082009.doc