Đề kiểm tra học kì II năm học 2012 - 2013 môn: Sinh học khối 7

doc4 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II năm học 2012 - 2013 môn: Sinh học khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GDĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20112-2013
TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH	Môn : Sinh học Khối 7
 I.Thiết kế ma trận sinh học 7:
Chủ đề
(chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Lớp bò sát
Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với môi trường sống khô hạn.
So sánh hệ 
tuần hoàn của thú
và Thằn lằn?
Số câu
Số điểm
1 câu
3 điểm
1 câu
2 điểm
1 câu
3 điểm
Lớp thú
đặc điểm cầu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống lẫn tránh kẻ thù.
Số câu
Số điểm
1 câu
3 điểm
1 câu
3 điểm
Sự tiến hóa của động vật
sự khác nhau giữa hình thức sinh sản hữu tính và hình thức sinh sản vô tính. 
 Giải thích được hình thức nào tiến hơn hơn. 
Số câu
Số điểm
1/2 câu
2 điểm
1/2 câu
1 điểm
1 câu
3 điểm
Chủ đề 4
Động vật và đời sống con người
 Nêu được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
Số câu
Số điểm
 1 câu
2 điểm
1 câu
2 điểm
Tổng 
1/2 câu
1 điểm
4 câu
10 điểm
Duyệt CM Duyệt tổ trưởng	 Người ra đề:
	 Nguyễn Sử Diệu Trang
PHÒNG GDĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20112-2013
TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH	Môn : Sinh học Khối 7
 MÃ đề: 01 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
 (Học sinh làm bài trên giấy thi,cần ghi rõ họ tên, lớp,mã số đề thi vào tờ giấy thi.)
Câu 1: ( 3 điểm)
Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với môi trường sống khô hạn?
 Câu 2:(3 điểm) 
So sánh sự khác nhau giữa hình thức sinh sản hữu tính và hình thức sinh sản vô tính? 
Hình thức nào tiến hơn hơn, vì sao?
C©u 3: (2 điểm)
Nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc?
C©u 4: (2 điểm)
So s¸nh hÖ h« hÊp cña Õch vµ Th»n l»n?
PHÒNG GDĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20112-2013
TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH	Môn : Sinh học Khối 7
 MÃ đề: 02 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
 (Học sinh làm bài trên giấy thi,cần ghi rõ họ tên, lớp,mã số đề thi vào tờ giây thi.)
Câu 1: (3 điểm) 
Trình bày đặc điểm cầu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống lẫn tránh kẻ thù?
 Câu 2:( 3 điểm) 
So sánh sự khác nhau giữa hình thức sinh sản hữu tính và hính thức sinh sản vô tính? 
Hình thức nào tiến hoá hơn, vì sao?
C©u 3: (3 điểm) 
Nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc?
C©u 4: (3 điểm) 
So s¸nh hÖ tuÇn hoµn cña líp Thó vµ líp Bß s¸t?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Sinh học 7- Thời gian 45 phút
	Mã đề 01
 Câu 1: (3 điểm)
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với môi trường sống khô hạn:
Da khô có vảy sừng để ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể 	 0,5 đ
Cổ dài phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dể dàng 	 	 	0,5 đ
 -Mắt có mí cử động, có nước mắt để bảo vệ mắt, làm màng không bị khô 	0,5 đ
- Màng nhỉ nằm trong một hóc nhỏ ở bên đầu, ở đó màng nhỉ được bảo vệ và hướng cá dao động âm thanh vào màng nhỉ 	0,5 đ
- Thân dài, đuôi rất dài là động lực chính của sự di chuyển	 	0,5 đ
- bàn chân năm ngón có vuốt tham gia di chuyển trên cạn 	0,5 đ
 Câu 2: (3 điểm) 
Sự khác nhau giữa hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tớính là:
Hình thức sinh sản vô tính là không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái	1 điểm 
Hình thức sinh sản hữu tính là có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái	1 điểm 
*Hình thức sinh sản hữu tính tiến hoá hơn vì đã có sự kết hợp cơ sở vật chất di truyền giữa bố và mẹ nên tập trung nhiều tính trạng tốt hơn. 	1 điểm
Câu 3:( 2 điểm)
+ Cấm chặt phá rừng, đốt cháy rừng một cách bừa bãi. 	0.25 đ
+ Cấm săn bắn và buôn bán các loài động vật quý hiếm. 	0.25 đ
+ Xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên để bảo vệ. 	0.25 đ
+ Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường. 	0.25 đ
+ Tổ chức thuần hoá những loài động vật có giá trị kinh tế. 	0.25 đ
+ Lai tạo những giống sinh vật mới.	0.25 đ
+ Có kế hoạch xây dựng đô thị và vận động người dân định canh, định cư.	0.25 đ
+ Tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến mọi người có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. 	0.25 đ
Câu 4:( 2 điểm)
- Ếch: 
+ Phổi đơn giản, ít vách ngăn. Chủ yếu hô hấp bằng da. 	0.5 đ
+ Động tác hô hấp nhờ sự nâng lên hạ xuống của thềm miệng. 	0.5 đ
- Thằn lằn: 
+ Hô hấp chủ yếu bằng phổi, có nhiều vách ngăn. 	0.5 đ
+ Động tác hô hấp nhờ cơ liên sườn. 	0.5 đ
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Sinh học 7- Thời gian 45 phút
	Mã đề 02
Cấu 1: (3 điểm)
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống lẫn tránh kẻ thù:
Bộ lông mao dày xốp giữ nhiệt bảo vệ thỏ khi ẩn nấp trong bụi rậm 	0,5đ
Chi trước ngắn để đào hang 	0,5đ 
Chi sau dài khoẻ để bật nhảy xa, chạy trốn 	0,5đ
Mũi tinh có lông xúc giác để thăm dò thức ăn và môi trường 	0,5đ
Tai có vành tai lớn cử động định hướng âm thanh 	0,5đ 
Mắt có mí cử động được giữ cho mắt không bị khô, bảo vệ mắt 0,5đ
 Câu 2: (3 điểm)
Sự khác nhau giữa hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính là:
Hình thức sinh sản vô tính là không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái	1 điểm 
Hình thức sinh sản hữu tính là có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái	 	1 điểm 
*Hình thức sinh sản hữu tính tiến hoá hơn vì đã có sự kết hợp cơ sở vật chất di 
truyền giữa bố và mẹ nên tập trung nhiều tính trạng tốt hơn. 	1 điểm
Câu 3:( 2 điểm)
+ Cấm chặt phá rừng, đốt cháy rừng một cách bừa bãi. 	0.25 đ
+ Cấm săn bắn và buôn bán các loài động vật quý hiếm. 	0.25 đ
+ Xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên để bảo vệ. 	0.25 đ
+ Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường. 	0.25 đ
+ Tổ chức thuần hoá những loài động vật có giá trị kinh tế. 	0.25 đ
+ Lai tạo những giống sinh vật mới.	0.25 đ
+ Có kế hoạch xây dựng đô thị và vận động người dân định canh, định cư.	0.25 đ
+ Tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến mọi người có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. 	0.25 đ
Câu 4:( 2 điểm)
Lớp bò sát
Lớp thú
- Tim 3 ngăn ( 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất), xuất hiện vách hụt ( Trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
- Tim 4 ngăn ( 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất), máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
1.0 đ
1.0 đ

File đính kèm:

  • docKT HKII Ly 7.doc