Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh
Thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2013
Lớp: 2....
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK I
Họ và tên: .........................................................................................
Năm học: 2013 - 2014
MÔN TOÁN LỚP HAI
Chữ ký người coi
Chữ ký người chấm bài
Chữ ký người chấm lại bài
Câu 1 .............
Câu 2 .............
Câu 3 .............
Câu 4 .............
Câu 5 ............
Câu 6 .............
Câu 7 .............
Câu 8 .............
Câu 9 .............
Câu 10 .............
Câu 11 .............
Câu 12 .............
Câu 13 .............
Câu 14 .............
Điểm bài làm
Điểm bài làm ghi bằng chữ ...................................................................................................... ; ghi bằng số à
Câu 1 .............
Câu 2 .............
Câu 3 .............
Câu 4 .............
Câu 5 ............
Câu 6 .............
Câu 7 .............
Câu 8 .............
Câu 9 .............
Câu 10 .............
Câu 11 .............
Câu 12 .............
Câu 13 .............
Câu 14 .............
Điểm chấm lại
 Điểm chấm lại ghi bằng chữ ...................................................................................................... ; ghi bằng số à
Nhận xét của người chấm bài
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Nhận xét của người chấm lại
..................................................................
..................................................................
...............................................................................................
 I. Phần trắc nghiệm. Khoanh vào kết quả đúng
Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:
 	 a. 10 b. 99 c. 98 d. 11 
	Câu 2. Kết quả của 36 + 14 - 28 là:
 	 	a. 20	b. 22	c. 24	d. 26 
Câu 3. Số cần điền vào ô trống thích hợp?
 98 < < 45 + 55
 	 a. 97 b. 98 c. 99 d.100 
Câu 4. Hình vẽ bên có: 
a. Bao nhiêu hình tứ giác? 
 	a. 1 hình	b. 2 hình c. 3 hình 
 	b. Bao nhiêu hình tam giác?
 	a. 2 hình	b. 4 hình c. 3 hình 
 II. Phần tự luận
 Bài 1. Đặt tính rồi tính:
	 59 + 11 65 + 8 71 - 25 90 - 6
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2. Điền kết quả vào chỗ có dấu chấm 
 52kg – 9kg = ................... ; 45dm + 28dm – 6dm=.....................
 56cm + 15cm =................. ; 64 lít + 4 lít – 2 lít =.....................
Bài 3. Tìm y biết: 
 16 + y = 42 ; 32 – y = 18
................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
	Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây ăn quả, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A là 12 cây ăn quả. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ăn quả?
Bài giải 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
.
TRƯỜNG TH HUỲNH VIỆT THANH
THI KIỂM TRA ĐK CUỐI KÌ I
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP HAI – CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2013 - 2014
	I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu/ điểm
1. (1điểm)
2. (0,5điểm)
3. (0,5điểm)
4. (1điểm)
Ý đúng
b
b
c
a. (0,5đ)
b.(0,5đ)
3 hình
3 hình
	II. Phần tự luận (7 điểm)
 Bài 1. (2điểm) Mỗi phép tính đạt 0,5điểm, đặt tính đúng (0,25đ), tính đúng (0,25đ)
-
-
+
+
	59	65	71	90
	11	 8	25	 6
 70 73 46 84
Bài 2. (2điểm) 
 52kg – 9kg = 43kg (0,5đ) ; 45dm + 28dm – 6dm= 67 dm	(0,5đ) 
 56cm + 15cm = 71cm (0,5đ) ; 64 lít + 4 lít – 2 lít = 66 lít	(0,5đ) 
Bài 3. (1điểm) 
 16 + y = 42 32 – y = 18
	 y = 42 – 16	(0,25đ) 	 y = 32 – 18 	(0,25đ) 
	 y = 26 (0,25đ) y = 14 (0,25đ) 
	Bài 4. (2điểm) 
Bài giải 
	 Số cây ăn quả lớp 2B trồng được là (0,5điểm)
	48 + 12 = 60 (cây)	 (1điểm)
	Đáp số: 60 cây 	(0,5điểm)

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN 2CKI.doc