Đề kiểm tra học kì I (năm học 2009 – 2010 môn: Sinh học 7 - Trường TH & THCS Hồng Thủy

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I (năm học 2009 – 2010 môn: Sinh học 7 - Trường TH & THCS Hồng Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học 2009 – 2010
Trường TH & THCS Hồng Thủy	Môn: Sinh học 7
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Trình bày đặc điểm chung của ngành chân khớp? Nêu vai trò của ngành chân khớp?(3 điểm) 
C©u 2 . Trình bày cấu tạo của Trùng roi xanh? điểm mắt có vai trò gì?( 3 điểm) 
C©u 3. Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép? tuyến nhầy dưới lớp da của cá chép có ý nghĩa gì?(2 điểm) 
C©u 4. vì sao giun đũa sống trong ruột non của người mà không chịu tác động của các mem tiêu hoá rất mạnh?(2 điểm) 
 hết 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 7
Câu 1.(3 điểm) chấm theo từng ý như sau 
Đặc điểm chung
Cơ thể có bộ xương ngoài: bộ xương bằng kitin (0.5 điểm) 
Các chân phân đồt khớp động.(0.5 điểm) 
Sinh trưởng qua lột xác. (0.5 điểm) 
Các phần phụ miệng phức tạp. (0.5 điểm) 
Cơ thể phân đốt. (0.5 điểm) 
Vai trò.
chân khớp có rất nhiều vai trò: như làm thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh, thụ phấn cho cây trồng.(0.25 điểm). Nhưng chúng cũng gây ra không ít tác hại như: phá hoại cây trồng, là vật trung gian truyền bệnh cho con người( sốt rét ) (0.25 điểm) 
Câu 2. (3 điểm). Chấm theo từng ý như sau
Cấu tạo:
cơ thể đơn bào có kích thước hiển vi ( 0.05 mm). (0.5 điểm). 
Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn đầu tù, có 1 roi dài. (0.5 điểm). 
Cơ thể gồm: + Nhân (0.25 điểm). 
+ Chất nguyên sinh. (0.25 điểm). 
+ Hạt diệp lục. (0.25 điểm). 
+ Các hạt dự trữ. (0.25 điểm). 
+ Điểm mắt. (0.25 điểm). 
+ Không bào co bóp.( 0.25 điểm). 
Vai trò của điểm mắt: (0.5 điểm). 
Là cơ quan nhận biết ánh sáng giúp định hướng hướng di chuyển cho trùng roi.
Câu 3. (2 điểm). Chấm theo từng ý như sau
Cấu tạo ngoài:
Cơ thể hình thoi dẹp 2 bên. (0.25 điểm). 
Có mắt nhưng mắt không mí. (0.25 điểm). 
Có 2 đôi râu, toàn thân phủ vảy xương. Tì lên nhau như ngói lợp.(0.25 điểm). 
Ngoài vảy có 1 lớp da mỏng, dưới lớp da này có tuyến chất nhầy. (0.25 điểm). 
Có 2 đôi vây chẵn( ngực, bụng), 3 vây lẻ( đuôi, lưng, hậu môn).
Tuyến nhầy ở dưới da bọc bên ngoài vây có chức năng giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường nước.
Câu 4. (2 điểm). chấm theo từng ý như sau:
Giun đũa sống trong ruột non của người mà không chịu tác động của các mem tiêu hoá rất mạnh vì lớp vỏ cutin có tác dụng như chiếc “áo giáp hoá học” (0.5điểm) giúp chúng thoát được các tác động của lớp dịch tiêu hoá mạnh trong ruột non (0.5điểm). khi lớp vỏ này mất hiệu lực thì chính cơ thể giun cũng bị tiêu hoá như những thức ăn khác. (1điểm). 

File đính kèm:

  • docKT hoc ky 1 lop 7.doc