Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 2

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài kiểm tra giữa học kỳ I
Môn toán lớp 2
Họ và tên................................................................................................Lớp 2......
Bài1: Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống:
	8 + 5 = 12 	6 + 4 + 8 = 17
	7 + 8 = 15 	2 + 8 + 9 = 19
Bài 2: Tính:
..............................................................................................................................................................................................................................................
Bài3: Thùng thứ nhất đựng 55 lít nước. Thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 19 lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước ?
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài4: Tìm x:
	x - 30 = 50	 x - 12 = 47
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	Hình vẽ bên:
	Có.............................hình tam giác?
	Có..............................hình tứ giác ?
Biểu điểm
Bài 1: 1 điểm
Bài 2: 4 điểm
Bài 3: 2 điểm - Trả lời 0.5 đ
 - Phép tính 1 đ
 - Đáp số 0.5 đ
Bài 4: 2đ
Bài 5: 1đ
bài kiểm tra cuối học kỳ I
Môn toán lớp 2
Họ và tên................................................................................................Lớp 2......
Bài1: Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô trống:
	18kg - 5kg = 13 	 20dm - 12dm = 8dm
	9 + 6 = 15 	 7kg + 9kg = 15kg
Bài2: Đặt tính rồi tính:
	44 + 36	 62 - 29 	 8 + 47	 80 - 37
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài3 Tìm x:
	x + 12 = 40 	 x - 14 = 37
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài4 : Bao gạo thứ nhất cân nặng 62kg. Bao gạo thứ hai nhẹ hơn bao thứ nhất 9kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki lô gam?
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A
B
Bài5: 
E
Hãy tìm trên hình bên:
a) 2 hình tứ giác:...........................................................................
C
D
b) 4 hình tam giác.......................................................................
biểu điểm cuối kỳ I
Bài1: 1đ
Bài 2: 4đ
Bài3: 2đ
Bài4: 2đ
Bài5: 1đ

File đính kèm:

  • docBai kiem tra GKI va CKI theo chuan KTKN.doc