Đề kiểm tra học giữa kì I năm học 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt lớp 1

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học giữa kì I năm học 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN:.LỚP 1..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: TIẾNG VIỆT ( Thời gian 40 phút)
Giám thị
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của thầy (cô) giáo
PHẦN A/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lới đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Số 4 đọc là:
a. Số tư b. Số bốn
2. Số 6 viết là:
a. 6 b. 
3. Số viết vào ô trống ở hình bên là:
a. Số 3 
b. Số 4
2
4. Nối phép tính với số chỉ kết quả đúng: 
 2 + 1 = 
3
 1 + 1= 
5. Số thích hợp điền vào ô trống:
1
5
8
10
6.Hình bên có mấy hình tam giác? 
3 hình tam giác
2 hình tam giác
PHẦN B/ Tự luận:(7 điểm)
1.Đặt tính (2 điểm)
 2 1 1 3 
 + + + +
 3 2 1 1
   . 
 2.Viết các số 9; 2; 7; 3 (2 điểm)
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
 - Theo thứ tự từ lớn đến bé
 3.Điền dấu: (2 điểm)
> 6 .. 8 98
< 1 + 2. 3 4.5 
= 5 5 3+2.5
 3.2 6.9
5/ Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIẾM
PHẦN A/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm.
 1.a 2.a 3.a
- Nối đúng 1 ô đạt o,25 điểm.
- Điền đúng từ 1 đến 10 theo đúng thứ tự đạt 0,5 điểm. Điền sai 1 số không tính điểm.
PHẦN B/ Tự luận:(7 điểm)
-Làm tính đúng đạt 0,5 điểm/ 1 phép tính.
- Viết đúng theo thứ tự đạt 1 điểm/ 1 yêu cầu. viết sai 1 số không tính điểm.
-Điền dấu đúng đạt 0,25 điểm/1 phép tính.
-Viết đúng phép tính thích hợp vào ô trống đạt 1 điểm.
BẢNG MA TRẬN
Nội dung kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG số câu điểm
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Hs nắm được các vần, viết đúng các vần gv đọc
Câu 1 Điểm
2
5
Hs nghe và viết đúng các từ mà gv đọc
Câu 2 Điểm
2
2
Hs viết đúng câu vănvà viết đúng danh từ riêng có trong câu văn 
Câu 3 Điểm
2
Nhìn tranh viết đúng nội dung yêu cầu
Câu 4 Điểm
2
2
Hs hiểu yêu câ đề bài đễ làm đúng các bài tập 
Câu 5 Điểm
2
Hs đọc được các vần gv chỉ định và đúng các từ, câu theo yêu cầu của bài
Câu 3 Điểm
3
10
3
Tổng số câu
5
3
8
Điểm
10
10
10
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TRƯỜNG TH: LÊ VĂN TÁM
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: LỚP 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 1
Giám thị
Giám khảo
Điềm
nhận xét của Thầy (Cô) giáo
A. Phần viết : (10đ) Gv đọc cho Hs viết theo yêu cầu của từng bài : 1,2, 3. sau đó hướng dẫn Hs làm bài tập.
1. viết vần (2đ): uôm, âng, ươn, ui, ay, en , ăc, ang, uong, ôm, uôn, yêu.
.
2. Viết từ (2đ) : cây nêu, hươu sao, mưa phùn, dặn dò, bay liệng, vương vãi.
.
3. Viết câu (2đ) Bé Kha ước mơ trở thành cô giáo.
..
4. Điền từ ngữ vào dấu chấm : (2đ)
Qủa. con máy xe
5. Nối: (2đ)
Chị hái lá	đọc truyện 
Bố đưa bè	 cho thỏ
Em rất thích	bà ngoại
Mẹ về nhà 	 đền trường
B. PHẦN ĐỌC : (10đ)
Đọc thành tiếng các chữ nghi vần (3đ) GV chỉ không theo thứ tự cho Hs đọc
1. Mỗi Hs đọc 12 vần Gv đánh dấu vào các vần Hs đọc đúng để ghi điểm.
êt
inh
ây
anh
ưu
ôt
uôt
em
ac
yêm
uôi
im
ât
iên
uông
ia
âu
ưng
uc
ăm
yêu
êch
iêc
ương
on
ưc
iêc
ai
ưa
ơi
um
ênh
ôi
in
it
ât
uôn
ich
ăng
an
eo
ông
2. Đọc thành tiếng các chữ ghi từ (3đ) mỗi Hs đọc 6 từ.
Cà rốt
dế mèn
Vâng lời
Bãi biển 
Thơm ngát
điểm mười 
Âu yếm
Siêng năng
Vui đùa
Đám cưới
mềm mại
hạt gạo
hiền lành 
Chăm chỉ 
Ngay thẳng
Xem phim 
luống rau
Cái kẻng
Hát múa 
Dòng suối
3. Đọc thành tiếng 2 trong các câu sau đây: (4đ)
Chúng em rất thích hát múa sân trường.
Người dân tộc miền núi phía bắc thường cấy lúa trên ruộng bậc thang.
Chị cúc lấy phích nước để mẹ pha trà mời khách.
Xóm em có một bà cụ vừa được phong danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
 ĐẬU THỊ LÝ

File đính kèm:

  • docđê thi toán giữa kì I -2013.doc