Đề kiểm tra hết môn môn Sinh học 7 - Trường THCS Hợp Tiến

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra hết môn môn Sinh học 7 - Trường THCS Hợp Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd&đt Đông Hưng
Trường THCS hợp tiến
*******
mã đề 1
Đề kiểm tra hết môn 
Môn sinh học 7
(Thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào tờ bài làm những chữ cái đầu câu chứa ý đúng (ví dụ 1-A, 2-C...).
1) Báo và Sói cùng thuộc bộ ăn thịt. Cấu tạo đời sống, tập tính có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau như:
Báo ăn tạp, Sói ăn động vật 
Báo rình mồi, vồ mồi còn Sói đuổi bắt mồi
Báo sống đơn độc, Sói sống theo đàn
Cả B và C
2) Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp:
Châu chấu, chim bồ câu, tắc kè
ếch, cá, mèo
Thỏ, bò, vịt
Cá, chim, ếch
3) Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống là động vật biến nhiệt đẻ trứng:
Lưỡng cư, cá xương, chim 
Cá xương, lưỡng cư, bò sát.
Thú, cá xương, lưỡng cư
Chim, thú, bò sát.
4) Châu chấu, ếch đồng, kanguru và thỏ có chung một hình thức di chuyển chủ yếu là:
Đi
Trèo.
Nhẩy 
Bò.
5) Những động vật nào dưới đây thuộc lớp thú:
Trâu, bò, thỏ, khỉ, mèo, chuột, cá voi
Trâu, bò, thỏ, cá chép, ếch đồng, chim bồ câu
Chó, mèo, cá trê, trai, ốc, lợn, gà
Lợn, gà, ngan, vịt, chó, mèo, trâu, bò
6) Những động vật nào trong ngành động vật có xương sống là động vật hằng nhiệt, đẻ con:
Chim bồ câu, thỏ, lợn, gà.
Lợn, ếch, cá, gà
Lợn, chó, mèo, khỉ
Trâu, cá, ếch, thằn lằn
Câu 2: (3 đ) Nêu tầm quan trọng của động vật trong thực tiễn?
Câu 3: (3 đ) Chứng minh hướng tiến hoá hệ thần kinh của động vật có xương sống?
Câu 4: (1 đ) Khi nuôi thỏ người ta thường che bớt ánh sáng ở chuồng thỏ.Vì sao?
Phòng gd&đt Đông Hưng
Trường THCS hợp tiến
*******
mã đề 2
Đề kiểm tra hết môn 
Môn sinh học 7
(Thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào tờ bài làm những chữ cái đầu câu chứa ý đúng (ví dụ 1-A, 2-C...).
1) Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp:
Cá, chim, ếch
ếch, cá, mèo
Thỏ, bò, vịt
Châu chấu, chim bồ câu, tắc kè 
2) Báo và Sói cùng thuộc bộ ăn thịt. Cấu tạo đời sống, tập tính có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau như:
Báo ăn tạp, Sói ăn động vật 
Báo rình mồi, vồ mồi còn Sói đuổi bắt mồi
Báo sống đơn độc, Sói sống theo đàn
 Cả B và C
3) Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống là động vật biến nhiệt đẻ trứng:
Lưỡng cư, cá xương, chim
Cá xương, lưỡng cư, bò sát.
Thú, cá xương, lưỡng cư
Chim, thú, bò sát.
4) Những động vật nào trong ngành động vật có xương sống là động vật hằng nhiệt, đẻ con:
Chim bồ câu, thỏ, lợn, gà.
Lợn, ếch, cá, gà
Lợn, chó, mèo, khỉ
Trâu, cá, ếch, thằn lằn
5) Những động vật nào dưới đây thuộc lớp thú:
Trâu, bò, thỏ, khỉ, mèo, chuột, cá voi
Trâu, bò, thỏ, cá chép, ếch đồng, chim bồ câu
Chó, mèo, cá trê, trai, ốc, lợn, gà
Lợn, gà, ngan, vịt, chó, mèo, trâu, bò
6) Châu chấu, ếch đồng, kanguru và thỏ có chung một hình thức di chuyển chủ yếu là:
Đi
Nhẩy
Bò. 
Trèo.
Câu 2: (3 đ) Nêu tầm quan trọng của động vật trong thực tiễn?
Câu 3: (3 đ) Chứng minh hướng tiến hoá hệ thần kinh của động vật có xương sống?
Câu 4: (1 đ) Khi nuôi thỏ người ta thường che bớt ánh sáng ở chuồng thỏ.Vì sao?

File đính kèm:

  • docKT het mon sinh 7 hot.doc