Đề kiểm tra giữa kỳ I, năm học: 2013 – 2014 môn: Toán - Lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ I, năm học: 2013 – 2014 môn: Toán - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên : 
Lớp : 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
 TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN HƯNG I 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC : 2013 – 2014
Môn : Toán - Lớp 1 - Thời gian : 40 phút
Ngày kiểm tra : 31/10/ 2013
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống : 
	0
2
4
5
7
8
10
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Số
a) ? .. .. < 7 A 6 B 8 C 10
Số
b)	?  + 3 = 5 A 3 B 2 C 1
Số
c) ? 1 + 4 =  A 4 B 5 C 6	
Bài 3 : Tính:
+ 
+
+
+
 3 2 1 0
 1 3 2 4 
 ....... ...... ....... ......
Bài 4: Điền ( >, <, = ) 4 5 2 + 24
 	 3.2 3 + 2 .. 3
Bài 5: Viết phép tính thích hợp.
Bài 6: Viết số vào 
 Có hình tròn ; có hình vuông 

File đính kèm:

  • docDE KT GIUA KY 1 MON TOAN LOP 1 NAM HOC 20132014.doc