Đề kiểm tra giữa kỳ I – Năm học 2012 – 2013 môn: Toán lớp 1 - Trường TH Kim Đồng

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ I – Năm học 2012 – 2013 môn: Toán lớp 1 - Trường TH Kim Đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Kim Đồng
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp : 1A . . . . 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2012– 2013
 MÔN: TOÁN – LỚP 1 
Thời gian : 40 phút 
Điểm:
Chữ ký giám thị:
Chữ ký giám khảo:
Bài 1/ (2 điểm) Viết :
a) Viết số thích hợp vào ô trống: 
10
7
4
3
0
0
3
6
7
10
b) Viết theo mẫu : 
m m m m m m m m 
m m m m m m m m m
m m m
m m m m
m m m m m m
 3  .  
Bài 3/ (1 điểm) Viết các số : 0 ; 5 ; 7 ; 1 ; 3 : 
Theo thứ tự từ bé đến lớn : 
Theo thứ tự từ lớn đến bé : 
Bài 4/ (3 điểm) Tính ? 
 a/ 4 + 1 = .... 2 + 3 + 0 = ....
 b/ 
 . .... . . .
Bài 5/ (2 điểm) Điền dấu ? 
<
>
=
	 4 6 	 7	 4 
 5 0 + 5 3 2 + 2
Bài 6/ (1 điểm) Viết phép tính thích hợp ? 
Bài 7/ (1 điểm) Hình bên có :
 	 . . . . . . . . . hình vuông
 	 . . . . . . . . . hình tam giác

File đính kèm:

  • docDe KT giua ki I mon toan lop 1.doc