Đề kiểm tra giữa kỳ I - Lớp 1 - Năm học 2008 - 2009 môn: Toán

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ I - Lớp 1 - Năm học 2008 - 2009 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHòNG GD&ĐT ĐĂK Hà Đề KIểM TRA GIữA Kỳ I - LớP 1
TRƯờNG TH LÊ VĂN TáM 	 Năm học 2008 - 2009
	MÔN: Toán (thời gian: 40 phút)
Họ và tên học sinh : ......................................................Lớp :....................
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 Đề:
 Bài 1: Số? 
 Bài 2 : Số?
 1 2 5 
4 3 
 Bài 3:Nối ô trống với số thích hợp.
 1 2 3 4 5 
 1 < 2 < 3 < 4< 
 Bài 4 : Khoanh vào số lớn nhất.
 a) 4 , 2 , 7 , 6 , 9 
 b) 5 , 3 , 0 , 8 , 1 
 Bài 5 : Viết các số 8,5,2,9,6
Theo thứ tự từ bé đến lớn:..............................
Theo thứ tự từ lớn đến bé:..............................
Bài 6 : Tính
 3 2 4 4
 + + + 
 1 3 0 2
 Bài 7: (>,<,=) ?
 2 ......2+1 2+3...... 4+0
 5...... 2+3 1+0 ..... 0+1 
 Bài 8 : Tính
 2 +1 +1 = 2+ 0 + 2 =
 4 – 1 – 1 = 3+ 1 + 1 = 
 Bài 9 : Hình dưới đây có mấy hình tam giác? 
 Bài 10: Viết phép tính thích hợp. 
 3 4 1 
 Trường Lê Văn Tám
 Khối 1 Thi kiểm tra định kì giữa học kì 1
 Môn thi: Toán
 Đáp án và cách cho điểm
 Bài 1 : 1điẻm
 HS điền đúng 1 số vào ô trống cho 0,25 điểm.
 Bài 2 : 1 điểm
 HS điền đúng 1 dãy số cho 0,5 điểm.
 Bài 3 : 1 diểm
 HS nối đúng 1 số với ô trống cho o,25 điểm.
 Bài 4 : 1 điểm
HS khoanh vào số 9 cho 0,5 điểm .
HS khoanh vào số 9 cho 0,5 điểm .
Bài 5 : 1 điểm
HS viết được : 2,5,6,8,9 
HS viết dược : 9,8,6,5,2
Bài 6 : 1 diểm 
 HS Tính đúng kết quả 1 phép tính và viết các số thẳng cột dọc cho 0,25 điểm .
 Bài 7 : 1 điểm 
 HS điền đúng 1 dáu cho 0,25 điểm .
 Bài 8 : 1 diểm
 HS tính đúng kết quả 1 phép tính cho 0,25 điểm .
 Bài 9 : 1 điểm
 HS đoán có 3 hình tam giác và điền số 3 vào ô trống cho 0,25 điểm .
 Bài 10 : 1 điểm
 HS điền vào ô trống1 trong 4 phép tính sau : 3+1=4 ;1+3=4
 4-1=3 ;4-3=1
 (cho 1điểm)

File đính kèm:

  • docDe thi giua ky 10809.doc