Đề kiểm tra giữa kỳ I lớp 1 môn Toán - Năm học 2007 - 2008

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ I lớp 1 môn Toán - Năm học 2007 - 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục đào tạo sóc sơn
Trường tiểu học phù lỗ b
Họ và tên: Lớp: 1..
Điểm
 Đề kiểm tra giữa kỳ I lớp 1
 môn toán - năm học 2007 - 2008
 (Thời gian làm bài: 40 phút) 
1. Viết (3 điểm):
a) Số thích hợp vào ô trống.
0
1
6
1
10
b) Cách đọc số:
	2: hai	1:	 6: 5:	 7:
2. (1 điểm): Tính.
a) 	2 	0 	1 	2
 + 	 + 	 + 	 + 
3 	4 	4 	2
b) 	3 + 1 =	0 + 5 = 	2 + 1 = 	2 + 0 + 2 =
3. (1 điểm): Khoanh vào số bé nhất (theo mẫu)
4 ; 2 ; 7 ; 6
8 ; 10 ; 6 ; 9
6 ; 3 ; 5 ; 7
4. (1 điểm): Có mấy hình tam giác ?
 	 ..
Số
5. (1 điểm): ?	+ 1 = 2	 3 = + 1 
	2 + = 4	 1 + 2 = 2 + 
>
<
=
6. (1 điểm): 	
 ? 8 ... 10 	 	 1 + 2 ... 4
	 	 1 ... 0	 	3 + 0 ... 0 + 3
7. (2 điểm): Viết phép tính thích hợp.
a) Có tất cả: ...
a) 
3
=
b)
Hướng dẫn chấm đề kiểm tra giữa kỳ i môn toán lớp 1 năm học 2007-2008
1. (3 điểm).
a) (2 điểm) 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
	10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0	
b) (1 điểm)	một ; sáu ; năm ; bảy 	 
2. (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm.
a) 5 ; 4 ; 5 ; 4	b) 4 ; 5 ; 3 ; 4
3. (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm.
	6 	3
4. (1 điểm) 	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
	10	3
5. (1 điểm) 2 phần đúng được 0,5 điểm
1 	2
2	1
6. (1 điểm) 	2 phần đúng được 0,5 điểm.
	<	<
	>	=
7. (2 điểm) Mỗi phần đúng được 1 điểm.

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ki.doc