Đề kiểm tra giữa kì II - Năm học 2012 - 2013 môn: Toán - Trường TH Quảng Trung

doc10 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì II - Năm học 2012 - 2013 môn: Toán - Trường TH Quảng Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường th quảng trung
Họ và tên: ..
Lớp: 1..
đề kiểm tra giữa kì ii-năm học 2012-2013
Môn: Toán 
(Thời gian làm bài 40 phút) 
Điểm bằng số:
Điểm bằng chữ:
Giỏm khảo:
	(Đề 1)
1/ Đỳng ghi Đ sai ghi S (1 điểm)
 60 cm +10 cm = 70 cm 20cm + 20 cm + 20 cm = 60 cm 
 90 cm - 50 cm = 50 cm 70 cm - 50 cm - 10 cm = 15 cm
2/ Tính: (1 điểm)
 	 13 + 2 + 4 = 20 cm + 30 cm =
 16 - 4 - 2 = 50 cm - 50 cm =
3/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
 17 - 5 19 - 7 40 + 30 90 - 60 
4/ Điền dấu: >, <, = vào chỗ chấm: (1 điểm)
 30 + 30 ...... 70 30 + 30 ...... 60 
 90 .......90 - 30 30.......40 + 10
5/ Khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)
Số 15 gồm: 
 	 a: gồm 5 chục và 1 đơn vị.
 	 b: gồm 1 chục và 5 đơn vị 
6/ Lan gấp được 10 cỏi thuyền, Nga gấp được 7 cỏi thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiờu cỏi thuyền? (2 điểm)
 7/ Cú 9 quả cam, bớt đi 3 quả. Cũn lại mấy quả cam ? (2 điểm) 
Trường th quảng trung
Họ và tên: ..
Lớp: 1..
đề kiểm tra giữa kì ii-năm học 2012-2013
Môn: Toán 
(Thời gian làm bài 40 phút) 
Điểm bằng số:
Điểm bằng chữ:
Giỏm khảo:
	(Đề 2)
1/ Đỳng ghi Đ sai ghi S (1 điểm)
40 cm +20 cm = 60 cm 30cm + 20 cm + 20 cm = 60 cm 
 70 cm - 50 cm = 30 cm 70 cm - 50 cm - 10 cm = 10cm
2/ Tính: (1 điểm)
 	 12 + 2 + 4 = 30 cm + 30 cm =
 14 - 4 - 2 = 50 cm - 50 cm =
3/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
 16 - 5 19 - 8 40 + 40 90 - 50 
4/ Điền dấu: >, <, = vào chỗ chấm: (1 điểm)
 30 + 40 ...... 50 30 + 30 ...... 70 
 60 .......90 - 30 80.......40 + 10
5/ Khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)
Số 60 gồm: 
 	 a: gồm 0 chục và 6 đơn vị.
 	 b: gồm 6 chục và 0 đơn vị 
6/ Lan gấp được 10 cỏi thuyền, Nga gấp được 8 cỏi thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiờu cỏi thuyền? (2 điểm)
 7/ Cú 10 quả cam, bớt đi 3 quả. Cũn lại mấy quả cam ? (2 điểm) 
Trường th quảng trung
Họ và tên: ..
Lớp: 1..
đề kiểm tra giữa kì ii-năm học 2012-2013
Môn: Tiếng Việt 
Điểm bằng số:..
Điểm bằng chữ:
Giỏm khảo:
	(Đề 1)
 I/ Phần viết: (25 phút)
 1/Viết chính tả ( Nghe viết): (15 phút) 
 Viết bài: Trường em ( TV1 - Tập II, Trang 46)
- Viết đầu đề và đoạn: Trường họcthành người tốt.
2/ Bài tập: (10 phút ) 
 a/ Tìm từ: Hãy tìm 2 từ trong đó có tiếng chứa vần : oan 
 b/ Nối
Phải tôn trọng 
Trong ngày Quốc khánh 
Có duyệt binh
Lí thuyết cần phải 
Luật giao thông
Đi đôi với thực hành
 c/ - Điền vần an hay at: Kéo đ......... ; t......... nước; 	 hoa l..; Ca h.
- Điền chữ C hoặc K: .á vàng; 	 thước .ẻ , lá ..ọ; ể chuyện	
Ii/ Đọc thành tiếng: 1 phút/ em 
 Học sinh đọc một bài tập đọc đã học và trả lời 1 câu hỏi có liên quan đến phần vừa đọc.
Trường th quảng trung
Họ và tên: ..
Lớp: 1..
đề kiểm tra giữa kì ii-năm học 2012-2013
Môn: Tiếng Việt 
Điểm bằng số:..
Điểm bằng chữ:
Giỏm khảo:
	(Đề 2)
 I/ Phần viết: (25 phút)
 1/Viết chính tả ( Nghe viết): (15 phút) 
 Viết bài: Trường em ( TV1 - Tập II, Trang 46)
- Viết đầu đề và đoạn: Trường họcthành người tốt.
2/ Bài tập: (10 phút ) 
 a/ Tìm từ: Hãy tìm 2 từ trong đó có tiếng chứa vần : an 
Phải tôn trọng 
Trong ngày Quốc khánh 
Có duyệt binh
Lí thuyết cần phải 
Luật giao thông
Đi đôi với thực hành
 b/ Nối
 c/ - Điền vần ôp hay ơp: h.........sữa ; l....... học; t..ca; l.nhà 	
 - Điền vào chỗ chấm g hoặc gh?
 cỏi ....... ế nhà ..... a g ồ ..... ề ....... à con
Ii/ Đọc thành tiếng: 1 phút/ em 
 Học sinh đọc một bài tập đọc đã học và trả lời 1 câu hỏi có liên quan đến phần vừa đọc.
Biểu điểm Khối I
1/ Môn Toán: (10 điểm ) 
 - Bài 1: 1đ( Ghi đúng mỗi phép tính 0,25đ)
 - Bài 2: 1đ ( “ )
 - Bài 3: 2đ ( Mỗi phép tính đúng 0,5đ)
 - Bài 4: 1đ ( Mỗi dấu đúng 0,25đ)
 - Bài 5: 1đ ( Khoanh đúng 1đ)
 - Bài 6: 2đ ( Lời giải đúng: 0,5đ; Phép tính đúng: 1đ; Đáp số đúng: 0,5đ)
- Bài 7: 2đ ( Lời giải đúng: 0,5đ; Phép tính đúng: 1đ; Đáp số đúng: 0,5đ)
2/ Tiếng Việt: 10 điểm
Phần đọc: 10 điểm ( Đọc bài: 8đ; TLCH: 2 đ.Tuỳ tốc độ đọc và TLCH của HS để GV ghi điểm)
Phần viết: 10 điểm: - Viết chính tả: 7đ (Sai một lỗi trừ 1 điểm)
 - Bài tập: 3đ 
 a. 1đ
 b. 1 đ
 c. 1 đ
*Lưu ý: Điểm TV = ( Đ + V) / 2

File đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 1 NĂM HỌC 2012-2013.doc
Đề thi liên quan