Đề kiểm tra giữa kì II môn: Tiếng Việt (viết) năm học: 2013 - 2014

doc6 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì II môn: Tiếng Việt (viết) năm học: 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường T-H số 2 Cát Thắng Họ và tên:  
Lớp: 1  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: Tiếng việt (Viết)
Năm học: 2013- 2014
Thời gian: 40 phút
Điểm:  
Bằng chữ: 
 Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra 
 *ĐỀ BÀI:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1: kh  học
 A. oa B. oe C. oai
Câu 2: xum x....
 A. uy B. êu C. uê 
Câu 3: kh lang 
 A. oai B. oay C. oan 
Câu 4: trăng kh
 A. oai B. uya C. uơ 
Câu 5: kh tay 
 A. anh B. oach C. oanh
Câu 6: chim kh
 A. uân B. uyên C. uyêt 
II. PHẦN TỰ LUẬN.
Câu1: Viết vần : uơ, oach, uyêt, oăt 
Câu 2: Viết từ: huơ tay, múa xòe, huân chương, băng tuyết 
Câu 3: Viết câu : Sóng nâng thuyền
	Lao hối hả
	Lưới tung tròn
	Khoang đầy cá
	Gió lên rồi
	Cánh buồm ơi.
Trường T-H số 2 Cát Thắng 
Tổ : 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: Tiếng Việt ( Đọc ) 
Năm học: 2013- 2014
Thời gian: 40 phút
 ĐỀ BÀI:
 Câu 1: Đọc thành tiếng các vần: ăp, oanh, oay, uyên 
 Câu 2: Đọc thành tiếng các từ: sách giáo khoa, đoạt giải, khuy áo, tuyệt đẹp.
 Câu 3: Đọc thành tiếng các câu thơ sau:
 Nơi ấy ngôi sao khuya
 Soi vào trong giấc ngủ
 Ngọn đèn khuya bóng mẹ
 Sáng một vầng trên sân.
TRƯỜNG TH SỐ 2 CÁT THẮNG HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT 
TỔ: 1 KỲ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC: 2013- 2014
A. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )
Câu 1: ( 2 điểm ) Đọc thành tiếng các vần .
- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian qui định: 0,5 điểm / vần.
- Đọc sai hoặc không đọc được : không được điểm.
Câu 2: ( 4 điểm ) Đọc thành tiếng các từ.
- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian qui định: 1 điểm / từ .
- Đọc sai hoặc không đọc được : không được điểm.
Câu 3: ( 4 điểm ) Đọc thành tiếng các câu thơ.
- Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy 1 điểm / câu thơ.
- Đọc sai hoặc không đọc được : không được điểm.
B. KIỂM TRA VIẾT : ( 10 điểm )
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm )
Bài 1: ( 0,5 điểm ) Khoanh vào A. oa
Bài 2: ( 0,5 điểm ) Khoanh vào C. uê
Bài 3: ( 0,5 điểm ) Khoanh vào A. oai
Bài 4: ( 0,5 điểm ) Khoanh vào B. uya
Bài 5: ( 0,5 điểm ) Khoanh vào C. oanh
Bài 6: ( 0,5 điểm ) Khoanh vào B. uyên
II. PHẦN TỰ LUẬN. ( 7 điểm )
Câu 1: ( 2 điểm ) Viết vần :
- Viết đúng mẫu chữ, thẳng dòng, đúng cỡ chữ 0,5 điểm/ vần.
- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ 0,25 điểm/ vần.
- Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
Câu 2: ( 2 điểm ) Viết từ :
- Viết đúng mẫu chữ, thẳng dòng, đúng cỡ chữ 0,5 điểm/ từ.
- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ 0,25 điểm/ từ.
- Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
Câu 3: (3 điểm ) Viết câu :
- Viết đúng mẫu chữ, thẳng dòng, đúng cỡ chữ 0,5 điểm/ câu.
- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ 0,25 điểm/ câu.
- Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

File đính kèm:

  • docĐỀ THI GK II TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2013-2014.doc