Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Đoan Hùng

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Đoan Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THTT ĐOAN HÙNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II- LỚP 4
Tên: ............................................ Năm học: 2012 – 2013
Lớp: ................... Môn: Toán
 ( Thời gian: 40 phút- Không kể thời gian giao đề)
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phân số nào chỉ số phần tô đậm của hình dưới đây? 	
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của là:
	A. 4	B. 3	C.6	D. 2
Câu 3: Phân số nào dưới đây bằng ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
	A. 	B. 	C. 	D. 
II. Phần tự luận: (8 điểm)
Bài 1-(3đ) Tính rồi rút gọn:
= ...................................................................................................................................
15...................................................................................................................................= ...............................................................................................................................
Bài 3-(2,5đ) Một hình bình hành có chiều cao bằng 90cm, cạnh đáy bằng chiều cao. Tính diện tích hình bình hành đó?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 4-(2,5đ) Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ 2 chảy vào bể . Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án
I. TRẮC NGHIỆM : ( 2 ĐIỂM )
Mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm
Câu1: B	
Câu 2: D	
Câu 3: B	
Câu 4: C	
II.TỰ LUẬN: ( 8 điểm)	
Bài 1: 3 điểm
- Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm
Bài 2: 2,5 điểm
Độ dài cạnh đáy của hình bình hành là: ( 0,25)
90 x = 150 (cm) 1điểm
Diện tích hình bình hành là: ( 0,25)
150 x 90 = 13 500 (cm2) (0,75 )
Đáp số: 13 500 cm2 0,25 điểm
Bài 3: 2,5 điểm
Sau hai lần. số nước chảy vào bể là: 0,25 điểm
+ = (bể) 0,5 điểm
Số phần của bể chưa có nước là: 0,5 điểm
1- = (bể) 1 điểm 
Đáp số: bể 0,25 điểm

File đính kèm:

  • docTIENG VIET 4GKIILAN1213.doc