Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Trần Đăng Mạnh

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Trần Đăng Mạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN:  BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
LỚP: 3 MÔN: TOÁN LỚP 3
NGƯỜI RA ĐỀ: TRẦN ĐĂNG MẠNH THỜI GIAN: 60 PHÚT
ĐỀ RA:
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Học sinh khoanh tròn chữ cái A, B, C, D đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Số liền trước của số 2801 là:
 A. 2802 B. 2800 C. 2080 D. 2008
Câu 2: Số liền sau của 2342 là:
A. 2343 B. 2341 C. 2345 D. 2346
Câu 3: Cho các số sau: 4199; 4203; 2142; 5145. Số bé nhất trong các số đã cho là:
A. 4199 B. 4203 C. 2142 D. 5145
Câu 4: Kết quả của phép tính: 1213 x 5 là:
A. 5515 B. 6165 C. 6065 D. 61065
Câu 5: Kết quả của phép tính: 6732 : 3 là:
A. 2244 B. 2234 C. 2104 D. 2132 (dư 3)
Câu 6: 2dm4cm =  cm
A. 6 B. 24 C. 204 D. 2004
Câu 7: Ngày 26 tháng 3 là thứ 2. Hỏi ngày 1 tháng 4 là thứ mấy? (Biết rằng năm này là năm thường)
A. Thứ năm B. Thứ sáu C. Chủ nhật D. Thứ hai
Câu 8: Hình vuông và hình chữ nhật có mấy góc vuông?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8
Câu 9: Đoạn thẳng AB, có trung điểm O thành hai đoạn thẳng bằng nhau OA và OB. OA = 5cm. Những kết luận nào sau đây là đúng?
A. OA = OB và bằng 5cm. B. Đoạn thẳng AB dài 10cm.
C. Cả 2 đáp án A và B đúng. D. Tất cả đáp án trên đều sai.
Câu 10: Hình tròn tâm O, bán kính OA, đường kính BC = 10cm. Độ dài bán kính OA bằng bao nhiêu xen-ti-met?
A. 20cm B. 5cm C. 10cm D. 12cm
Câu 11: Một hình chữ nhật, có chiều dài bằng 20cm, chiều rộng bằng chiều rộng.
 Chiều rộng bằng bao nhiêu xen-ti-met?
A. 40 B. 5 C. 10 D. 22
Chu vi hình chữ nhật trên là:
A. 60cm B. 30cm D. 50cm C. Một đáp án khác
PHẦN II/ TỰ LUẬN: 
Bài 1: Người ta dùng 4250 viên gạch để lót sàn 5 phòng học. Hỏi muốn lót sàn 6 phòng học như trên cần bao nhiêu viên gạch? (2.0 điểm)
Bài 2: Một sân vận động có chiều dài bằng 1422m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi sân vận động này. (2.0 điểm)
Bài 3: Bảy xe ô tô chở rau, mỗi xe chở 1421kg rau. Người ta đã chuyển xuống 5000kg rau xuống chợ để bán từ các xe ô tô đó. Hỏi số rau còn lại trên các xe ô tô sau khi chuyển xuống chợ? (2.0 điểm)
Bài 4: Bớt đi số học sinh thì cịn lại 912 em. Hỏi trường đĩ cĩ bao nhiêu học sinh? (1 điểm) 
Bài làm:
..
..
 ĐTCKTL3

File đính kèm:

  • docde thi giua ki 2 lop 3.doc