Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.. 
Lớp:.Trường: TH Nguyễn Văn Trỗi
SBD:..Phòng thi:....
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2012 – 2013
MÔN: TOÁN – LỚP 3
Thời gian làm bài: 40 phút
Giám thị
Số
TT
ĐIỂM :
CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO
SMM
Số 
TT
Bài 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 2 điểm). 
Số bảy nghìn không trăm linh năm được viết là:
A. 7050	B. 7500	C. 7005	D. 7550
 b) Trong các số sau: 9580; 7958; 8950; 9850 số lớn nhất là:
A. 9580	B. 7958	C. 8950	D. 9850
 c) Trong cùng một năm, ngày 28 tháng 3 là thứ năm thì ngày 3 tháng 4 là:
A. Thứ ba	B. Thứ tư	C. Thứ năm	D. Thứ sáu
d) ) Sắp xếp các số La Mã sau : XIX, IV, XII , VIII theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. XII, VIII, IV, XIX	B. IV, VIII, XII, XIX
C. XIX, XII,VIII, VII	D. VIII, IV, XII, XIX
Bài 2: Đặt tính rồi tính (3 điểm)
 a)6786 + 418	 b) 7452 - 826	 c) 1208 x 7 	 d) 8523 : 5
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................Bài 3: Tính giá trị của biểu thức (2 điểm)
a) 1086: 3 x 6	b) 2794 + 418 x 4
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm): Có 960 quyển sách đựng đều trong 6 thùng. Hỏi 8 thùng như thế có bao nhiêu quyển sách?
Bài giải:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Không viết vào khung
Bài 5:(1đ). 
	Lớp 3A có 12 bạn nam. Nếu thêm 6 bạn nữ thì số bạn nữ của lớp 3A sẽ gấp đôi số bạn nam của lớp 3A. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu bạn?
Bài giải:
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2012 - 2013
*************************************************
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN TOÁN – LỚP 3
Bài 1: (2đ): Mỗi trường hợp đúng được 0.5 điểm. Kết quả:
 a. C b. D c. B	d. B
Bài 2: (3đ) .Một kết quả đúng được 0,75 điểm (gồm cả đặt tính và thực hiện phép tính). 
Bài 3: (2 đ). Một biểu thức tính đúng được 1 điểm (mỗi bước tính đúng cho 0.5đ)
Bài 4: (2 đ) . Tính được:
Số quyển sách 1 thùng có là:	(0.25đ)	
960 : 6 = 160 (quyển sách)	(0.5đ)
Số quyển sách 8 thùng như thế có là:	(0.25đ)
160 x 8 = 1280 (quyển sách)	(0.5đ)
Đáp số: 1280 quyển sách	(0.5đ)
Bài 5: (1đ) Tính được:
	- 2 lần số bạn nam của lớp 3A là: 12 x 2 = 24 (bạn)	(0.25đ)
	- Số bạn nữ của lớp 3A là:	 24- 6 = 18 (bạn)	(0,25đ)
	- Số bạn lớp 3A có tất cả là:	12 + 18 = 30 (bạn)	(0,25đ)
	- Đáp số: 30 bạn	(0,25đ)

File đính kèm:

  • docDE THI GHKII TOAN 3 12-13.doc