Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 1 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 1 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.. 
Lớp:.Trường: TH Nguyễn Văn Trỗi
SBD:..Phòng thi:...
Ngày thi:
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2012 – 2013
MÔN: TOÁN – LỚP 1
Giám thị
Số
TT
ĐIỂM TỔNG CỘNG
CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO
SMM
Số
TT
Bài 1: (2 điểm): Viết số thích hợp vào ô trống:
10
14 
20
a)
90
50
10
b)
Bài 2:(1 điểm): Khoanh vào số bé nhất : 	73 ; 42 ; 58 ; 90
Bài 3: (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
15 + 4	17 - 3	11 + 5	18 - 5
	..	..	..
	..	..	..
	..	..	..
	..	..	..
Bài 4: (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
 + 20	- 30
	60
Bài 5: (2 điểm): Hoa có 10 nhãn vở, Bình có 8 nhãn vở. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu nhãn vở?
Bài giải:
Bài 6:(1 điểm): Tính rồi điền kết quả vào chỗ chấm:
	20 cm + 50 cm = . 90 – 60 + 10 = ..
Bài 7:( 1 điểm): Vẽ 2 điểm ở trong hình tròn và 2 điểm ở ngoài hình tròn rồi đặt tên cho các điểm đó?
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HK II- NĂM HỌC 2012-2013
************************
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 1
Bài 1: (2 điểm)
a) Điền đúng số vào tất cả các ô được 1 điểm
b) Điền đúng số vào tất cả các ô được 1 điểm
Bài 2: (1 điểm)
- Khoanh đúng số 42 được 1 điểm
Bài 3: (2 điểm)
Mỗi phép tính đúng (gồm đặt tính và tính) được 0,5 điểm.
Bài 4: (1 điểm)
Điền mỗi ô trống đúng được 0,5 điểm.
Bài 5: (2 điểm)
Trình bày câu giải đúng được 0.5 điểm
Trình bày phép tính đúng được 1 điểm
Đáp số đúng được 0.5 điểm
Nếu sai tên đơn vị trừ mỗi trường hợp sai là 0.25điểm
Câu 6: (1 điểm)
Viết đúng mỗi kết quả được 0.5 điểm
Thiếu tên đơn vị trừ 0.25 điểm
Câu 7: (1 điểm)
 - Trình bày đứng 2 điểm trong hình tròn và 2 điểm ngoài hình tròn được 0.5 điểm.
 - Ghi tên 4 điểm đó đúng là chữ in hoa được 0.5 điểm
* Lưu ý: Nếu HS làm đúng hết mà trình bày nhớp, cẩu thả thì trừ 1 điểm.

File đính kèm:

  • docDE THI GHKII TOAN LOP 1 12-13.doc