Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Khối 3 (Kèm đáp án) - Năm học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Khối 3 (Kèm đáp án) - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
 Môn Toán lớp 3 (Năm học 2009 – 2010)
ĐỀ
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (0,5đ).
	a/ Tổng các số 8000 + 20 + 6 là:
 A . 8260 B . 8206 C . 8026 D . 8062
	b/ Cho 5160; 5106; 5061; 5016 , số bé nhất trong các số là:
 A . 5160 B . 5106 C . 5061 D. 5016
2. Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào chỗ ..(0,5đ)
	a/ 9009 .. 900 + 9 ; b/ 1000m .. 1km 
3. Đặt tính rồi tính (2đ)
 6380 – 614 604 + 4375 2307 x 3 2835 : 7
  .. . ..
  .. . ..
  . . . ..
 ..
4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S vào ô trống sau (2đ)
 A 2cm 2cm B a/ O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
 M b/ M là trung điểm của đoạn thẳng CD.
C 2cm 2cm D
 c/ K là trung điểm của đoạn thẳng NP.
N 2cm K 3cm P 
 d/ K là điểm giữa của 2 điểm N và P.
5. Tính giá trị biểu thức (1đ) :
a/ 455 – 9 x 5 b/ 72 : (4 x 2 )   
6. Tìm X (1đ):
a/ X 3 = 9327 b/ X : 2 = 346
7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (1đ):
- Khu đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính:
a/ Chiều rộng hình chữ nhật là: A . 16m B . 18m C . 21m
b/ Chu vi hình chữ nhật là: A . 32m B . 40m C .64m 
8. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 1660 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 5 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch?(2đ)
 Bài giải:
.. 
.
Hướng dẫn chấm (GIỮA KÌ II)
Câu 1: (1đ) Mỗi phép tính đúng 0,25đ ( ý a :C ; ý b : D)
Câu 2: (2đ) Điền đúng mỗi dấu 0,25đ ( ý a : > ; ý b: = )
Câu 3: (2đ) Mỗi phép tính đúng 0,5đ ( dặt tính đúng 0,25đ) 
Câu 4: (2đ) Mỗi ý đúng 0,5đ ( a : Đ; b: S; c : S ; d : Đ)
Câu 5: (1đ) Tính đúng mỗi giá trị biểu thức 0,5đ
Câu 6: (1đ) Mỗi phép tính đúng 0,5đ (Mỗi bước tính đúng 0,25đ)
Câu 7: (1đ) Khoanh đúng mỗi ý 0,5đ 
Câu 8 : Lời giải đúng 0,5đ
 Phép tính đúng 0,5đ (thiếu đơn vị trừ 0,25đ)

File đính kèm:

  • docDe thi giua ki II mon Toan.doc