Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán - Khối 1 năm học 2013 - 2014

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán - Khối 1 năm học 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường :. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp: MÔN TOÁN - KHỐI 1
Họ và tên : Năm học 2013-2014
 Thời gian: 60 phút 
 Điểm
Lời phê của giáo viên
GV coi KT
GV chấm KT 
Bài 1: ( 1 điểm) Điền số vào ô trống
10
20
60
90
Bài 2:( 2điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 Số 25 gồm chục và ..đơn vị.
 Số 20 gồm .chục và..đơn vị.
Số liền trước của 34 là: ..
Số liền sau của 30 là: ..
Bài 3: (1 điểm) đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:
 a) 10 cm + 20 cm = 30 cm 
b) Ba mươi bảy viết là: 307
Bài 4: ( 1điểm)
Vẽ và đặt tên 2 điểm ở trong hình tròn.
Vẽ và đặt tên 2 điểm ở ngoài hình tròn.
Bài 5: ( 1 điểm) Điền dấu >,<,=.
 50 .50 b) 10 + 5 ..19 - 9
77 ..70 90 – 60..40 + 40
Bài 6 ( 2 điểm)Tính:
+
+
-
-
a)	50	70	80	60
	20	20	40	10
Bài 6 (2điểm)
a)Nhà Lan có 10 con gà mẹ mua thêm 5 con gà. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà? 
Bài giải
 .
 ..
 ..
b)Tâm có 20 quả bóng, Nam có 30 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả bóng ? Bài giải
 .
 ..
 ..
 ..
ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ II
KHỐI MỘT NĂM HỌC 2013-2014
Bài 1: ( 1 điểm) Điền số vào ô trống
HS điền đúng một số được 0,2 điểm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bài 2:( 2điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
HS viết đúng một ý được 0,5 điểm.
 Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị.
 Số 20 gồm 2.chục và 0.đơn vị.
Số liền trước của 34 là: 33
Số liền sau của 30 là: 31
Bài 3: (1 điểm) đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:
HS điền đúng một ý được 0,5 điểm
Đ
10 cm + 20 cm = 30 cm 
S
 b) Ba mươi bảy viết là: 307
Bài 4: ( 1điểm)
HS vẽ và đặt tên một điểm được 0,25 điểm
Bài 5: ( 1 điểm) Điền dấu >,<,=:
HS điền đúng một ý được 0,25 điểm.
 50 = 50 b) 10 + 5 > 19 - 9
77 > 70 90 – 60 < 40 + 40
Bài 6 ( 2 điểm)Tính:
HS làm đúng một phép tính được 0,5 điểm.
+
+
-
-
 )	50	70	80	60
	20	20	40	10
 70 90 40 50
Bài 6 (2điểm)
a)Nhà Lan có 10 con gà mẹ mua thêm 5 con gà. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà? 
 Bài giải
Số gà nhà Lan có tất cả là: (0,25 điểm)
10 + 5 = 15 (con gà) (0,5điểm)
Đáp số: 15 con gà. ( 0,25 điểm)
b)Tâm có 20 quả bóng, Nam có 30 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả bóng ? Bài giải
Số quả bóng của hai bạn là: (0,25 điểm)
20 + 30 = 50 ( quả bóng) ( 0,5 điểm)
Đáp số: 50 quả bóng.( 0,25 điểm)
 Lưu ý: HS viết sai chính tả trừ ½ số điểm.

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra giua ky IIToan lop 1(1).doc