Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Khánh Thịnh

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Khánh Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd & ĐT huyện yên mô
Trường TH Khánh thịnh
Đề kiểm tra định kì giữa học kì I Môn: Toán lớp 2.
Năm học 2010 - 2011.
( Thời gian làm bài: 40 phút).
Câu 1( 2 điểm): Viết số thích hợp vào ô trống
Số hạng
6
8
5
8
7
9
Số hạng
9
7
9
5
9
7
Tổng
12
12
11
19
Câu 2 ( 1, 5 điểm): Tính
	16	26	35	29	37	50
 +	 +	 +	 +	 +	 + 
 	 7	 9	18	34	14	29
Câu 3 ( 2 điểm): Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là
38 và 53	34 và 26	72 và 58 9 và 47
Câu 4 ( 1 điểm): Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
6 + 8.8 + 6
9 + 77 + 9
5 + 7 - 10. 4
3 + 9 + 214
Câu 5( 2 điểm)
a) Một bao gạo nặng 27 Kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 9 Kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu Ki – lô - gam? 
b) Lớp 2A có 17 học sinh gái, số học sinh trai ít hơn số học sinh gái 8 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?
Câu 6 ( 1, 5 điểm)
 Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác? 	A	B
 Kể tên các hình đó?
 	D
 	E	H	C
Phòng gd & ĐT huyện yên mô
Trường TH khánh Thịnh
HD Đề kiểm tra định kì giữa hK I
Môn: Toán lớp 2.
Năm học 2010 - 2011.
( Thời gian làm bài: 40 phút).
Câu
Đáp án
Điểm
1
(2 điểm)
Viết đúng số cần tìm vào mỗi ô theo yêu cầu
0,25 điểm.
2
(1,5 điểm)
Mỗi phép tính đúng
0,25 điểm
3
(2 điểm)
Mỗi ý đúng 
(Trong đó đặt tính đúng cho 0,25 điểm, tính đúng cho 0,25 điểm. Nếu đặt tính sai, viết kết quả đúng không cho điểm)
0,5 điểm
4
(1 điểm)
Mỗi ý điền đúng dấu cần điền
0,25 điểm
5
(2 điểm)
Mỗi ý đúng
( Trong đó viết đúng câu trả lời cho 0,25 điểm. Viết đúng phép tính cho 0,25 điểm. Tính đúng cho 0,25 điểm. Nếu học sinh viết câu trả lời sai thì toàn bài không cho điểm)
1 điểm
6
(1,5 điểm)
HS tìm được 4 hình tứ giác 
Kể được tên của 4 hình đó 
0,5 điểm
1 điểm.

File đính kèm:

  • docT_GKI_Lop2_KhanhThinh.doc