Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt, Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt, Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Trần Quốc Toản KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
 Họ và tên:.. Năm học: 2013-2014
 Lớp: Môn: TOÁN (Khối 3) – Thời gian: 40 phút
Điểm
 Điểm 	Bài 1: 2đ
 Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất 
Số lớn nhất trong các số: 934, 943, 953, 935 là:
A. 934 B. 943 C. 953 D. 935
 b) Kết quả của phép trừ 582 - 43 là:
 A. 539 B. 593 C. 359 D. 549
 c) của 42 lít là ............l
 A. 7 B. 4 C. 6 D. 5
 d) Số bẻ nhất có 3 chữ số là:
 A. 101 B. 000 C. 100 D. 110
 Bài 2: Đặt tính rồi tính (3đ)
 a. 754 - 346 b. 24 x 6 c. 84 : 4
	 	. .. .
 . .. .
  .. .
  .. 
 	 Bài 2: Tìm X (2đ)
 	 a. X – 178 = 316	 c. X x 7 = 49
  . 
Bài 3: (2đ)
 Mỗi thùng có 15 kg nho. Hỏi 7 thùng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam nho? 
Bài giải
	 ..
	 ..
	 ..
	 ..
Bài 5: (1đ)Một phép chia có số chia là 7, thương bằng 15 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia.
 .
Trường TH Trần Quốc Toản KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
 Họ và tên:.. Năm học: 2013-2014 Lớp: Môn: TIẾNG VIỆT (Khối 3) – Thời gian: 40 phút
Điểm
 I/ KIỂM TRA ĐỌC (4điểm) 
 	* Đọc thầm:
 Cho học sinh đọc thầm bài “ Người lính dũng cảm” (TV3- tập 1- trang 38, 39). Dựa vào nội dung bài học, hãy khoanh vào câu trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Các bạn trong truyện chơi trò chơi gì ?
 	a/ Chơi trò đánh trận giả.
 	b/ Chơi trốn tìm.
 	c/ Chơi đuổi nhau.
 	 	Câu 2: Các bạn nhỏ chơi ở đâu ?
 	a/ Chơi trong phòng.
 	b/ Chơi trong vườn trường.
 	c/ Chơi trong nhà.
 	 	 Câu 3: Chú lính nhỏ có đức tính như thế nào ? 
 	a/ Sợ hãi.
 	b/ Lễ phép.
 	c/ Dũng cảm.
Câu 4: “Chú lính nhỏ là người dũng cảm”. Bộ phận in đậm trả lời câu nào sau đây:
 	a/ Cái gì ?
 	b/ Con gì ?
 	c/ Ai ?
 II/ KIỂM TRA VIẾT(10 điểm):
 	1/ Chính tả: (5 điểm).
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 	2/ Tập làm văn: (5 điểm).
Viết một đoạn văn ngắn (Từ 5 đến 7câu) kể lại buổi đầu đi học. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT-LỚP 3
I/ ĐỌC THẦM (4 điểm):
 Học sinh khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm.
Câu 1: Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì ?
 ý a/ Chơi trò đánh trận giả. 
Câu 2: Các bạn nhỏ chơi ở đâu ?
 ý b/ Chơi trong vườn trường.
Câu 3: Chú lính nhỏ có đức tính như thế nào ? 
 ý c/ Dũng cảm.
Câu 4: Chú lính nhỏ là người dũng cảm”. Bộ phận in đậm trả lời câu nào sau đây:
 ý c/ Ai ?
II/ KIỂM TRA VIẾT (10điểm):
 1/ Chính tả( 5điểm):Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Chính tả: “Bài tập làm văn”(TV3- tập1- trang ) 
 - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn 5điểm.
 - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết 
hoa đúng qui định) trừ 0,5 điểm.
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao- khoảng cách- kiểu chữ hoặc trình
 bày bẩn bị trừ 1 điểm toàn bài. 
 2/ Tập làm văn (5điểm):
 - Học sinh viết được một văn ngắn từ 5 đến 7câu theo gợi ý ở đề bài.Câu văn 
dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ 5 điểm. 
 - Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, giáo viên có thể cho các 
mức điểm sau: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
 3/ Đọc thành tiếng: 6đ
Giáo viên cho hs bốc thăm và đọc các bài, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài 
 sau:
 1/ Cậu bé thông minh
 2/ Ai có lỗi.
 3/ Chiếc áo len.
 4/ Người mẹ.
 5/ Ngươi lính dũng cảm.
 6/ Bài tập làm văn.
 7/ Trận bóng dưới lòng đường.
 8/ Các em nhỏ và cụ già.
HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM MÔN TOÁN – LỚP 3
Bài 1: Khoanh đúng mỗi ý 0,5 đ
Bài 2: Đặt và tính đúng mỗi bài 1đ
Bài 3: Tìm đúng mỗi bài 1đ
C©u 4: 2 ®iÓm
-TÝnh ®óng vµ ghi c©u tr¶ lêi t×m ®­îc 7 thùng có tất cả: cho 1,5 ®iÓm
	-§¸p sè: 0.5 ®iÓm
 (NÕu phÐp tÝnh ®óng, lêi gi¶i sai th× kh«ng cho ®iÓm. NÕu sai, thiÕu tªn ®¬n vÞ, mçi chç sai, thiÕu trõ 0.25 ®iÓm)
C©u 5: 1 ®iÓm
 VÝ dô 
Vì phép chia có số chia là 7 nên số dư lớn nhất có thế có là 6. Vậy số bị chia cần tìm là: (0.5đ)
15 x 7 + 6 = 105 + 6 = 111 (0,5đ)
(Häc sinh cã thÓ gi¶i c¸ch kh¸c mµ ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

File đính kèm:

  • docDe thi GKI Nam 20132014 lop 3.doc