Đề kiểm tra (giữa học kì I) năm học 2013 – 2014 môn: Toán – lớp 1

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra (giữa học kì I) năm học 2013 – 2014 môn: Toán – lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ I
 CẤP ĐỘ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG
TỈ LỆ 
ĐIỂM
TÊN CHỦ ĐỀ
Hình thức
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
I. Số học
Đọc viết các số trong phạm vi 10
Biết đọc, viết các số từ 1 đến 10
Biết đếm, sắp xếp các số theo thứ tự từ 1 đến 10 và ngược lại.
Số câu 
2 câu
1
1
3
1
4
Số điểm 
1 
0,5
2
1,5
2
3,5
 Tỉ lệ %( so với tổng số điểm)
10%
0,5%
20%
15%
20%
35%
2. So sánh các số trong phạm vi 10
Biết so sánh các số từ 1 đến 10
Cộng các số trong phạm vi 5 và so sánh số
Số câu 
1
1
1
Số điểm 
2
2
2
Tỉ lệ %
20%
20%
20%
3. Cộng các số trong phạm vi 5
Nhìn hình viết phép tính
Đặt tính và tính các số trong phạm vi 5
Vận dụng giải toán
Số câu 
 2
 1
1
2
2
4
Số điểm 
  1
 1
2
1
3
4
Tỉ lệ %
 10%
 10%
20%
10%
30%
40%
II. Hình học
Nhận biết hình tam giác, hình vuông, hình tròn
Biết đếm số lượng các hình
Số câu 
1
1
1
Số điểm 
0,5
0,5
0,5
Tỉ lệ %
0,5%
 0,5%
 0,5%
Tổng số câu 
5
2
2
2
5
4
9
Tổng số điểm
2
3
1
4
3
7
10
Tỉ lệ %
20%
30%
10%
40%
30%
70%
100%
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
 GV:Nguyễn Ngọc Tú 
ĐỀ KIỂM TRA (GKI) NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN: TOÁN – LỚP 1
ĐỀ SỐ 1: 
PHẦN SỐ HỌC 
Đọc các số: 
3: ba
PHẦN SỐ HỌC 
1) Nhận biết :
 * *Trắc nghiệm :
1) Số lớn hơn 5 là :
 a.6 b.4
2) Số bé hơn 7 là :
 a.8 b.6
3) Các số từ 0 đến 9 là :
 *Số lớn nhất là :
 a.9 b.8
 *Số bé nhất là :
 a.0 b.1
** Tự luận 
Bài 1:
1/ Viết số thích hợp vào ô trống: 
0
2
5
9
2/ Viết các số 6 , 3 , 2 , 9 , 0 
Theo thứ tự từ bé đến lớn : ..
2)THÔNG HIỂU :
 **Trắc nghiệm :
Bài 1:số .>5 , ...., 5<.< 7
2)Hình bên có :
a. 4 hình vuông 
 b. 5 hình vuông
**TỰ LUẬN 
Bài 1: T ính 2 1 2 1
 + 1 +3 + 2 +2 
 .. . .. ..
Bài 2: 2 + 3 =. 4 + 1 =. 1 + 0 = . 2 + 2 = . 
Bài 3:Tính 
1+1+2= 3+1= 2+1+1= 
Bài 4: Điền dấu vào chỗ chấm thích hợp: 3 điểm)
	3 . 2 3 + 2 . 5 7 . 10 1+ 7 . 7 
3)Vận dụng :
****TỰ LUẬN 
5/ Viết phép tính thích hợp : 
óóó ó
6/Viết số thích hợp:

File đính kèm:

  • docMA TRAN TOAN GKI.doc
Đề thi liên quan