Đề kiểm tra giữa học kì I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán khối 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán khối 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:  	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Lớp: . 	NĂM HỌC: 2013- 2014
Họ và tên:  	MÔN: TOÁN KHỐI 1
 	Thời gian: 60 phút.
Điểm
Lời phê của giáo viên.
Người coi: .......
Người chấm:.
Bài 1: (3 điểm)
a) Viết số thích hợp vào ô trống ( 2 điểm).
0
1
3
5
8
10
10
9
6
4
2
0
b) Điền dấu (; =) thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm)
 2 . 2 7 . 6
 4 ..... 5 8 . 8
Bài 2: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
 2 + 1 = 5 + 0 = 
 	 2 2
 + +
 2 3
 	 .. 	 .. 
Bài 3: (2 điểm)
Cho các số sau: 2 , 6 , 1 , 8, 5 
a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: .
b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: .
Bài 4: (1 điểm) 
	Hình bên có mấy hình tam giác.
Bài 5: (1 điểm) 
 Viết phép tính thích hợp vào ô trống.
 và
 Giải
Bài 6: (1 điểm) 
	Viết số và điền dấu thích hợp để được phép tính đúng:
ĐÁP ÁN
Bài 1: ( 3 điểm)
HS điền số đúng vào mỗi ô trống được ( 0,2 điểm)
HS điền dấu đúng vào chỗ chấm mỗi câu (0.25 điểm)
Bài 2: ( 2 điểm)
 Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính được ( 0.5 điểm)
Bài 3: ( 2 điểm)
a)Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 5, 6, 8 (1đ)
b)Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 6, 5, 2, 1 (1đ)
Bài 4: (1đ)
 Học sinh điền đúng 3 hình tam giác.
Bài 5: (1đ)
 Viết phép tính thích hợp.
 Giải
3
+
2
=
5
Bài 6: (1điểm) 
 Viết số và dấu thích hợp để được phép tính đúng được 1 điểm.

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra giua ky IToan lop 1 3.doc