Đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2009 - 2010 môn: Toán lớp 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2009 - 2010 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN:.LỚP 1..
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010 
Mơn: TỐN - Lớp 1 (Thời gian làm bài : 40 phút)
Giám thị
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của thầy (cơ) giáo
Bài 1 : Điền số thích hợp vào ô trống : ( 2 đ)
10
6
2
5
10
8
4
7
1
6
3
Bài 2 : Tính : (1,5 đ)
6	5	6	7	8	10
 +	 +	 +	 	 -	 -	 -
	3	3	4	3	5	 8
 . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 3 : Tính : (2 đ)
8 + 1 = . . . . 	 8 + 2 = . . . . 	 9 – 4 = . . . . 	 10 – 0 = . . . . 
3 + 4 + 1 = . . . . 	 6 – 2 – 3 = . . . . 	 8 – 5 + 4 = . . . .	 7 + 2 – 7 = . . . .
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp vào ô trống : (1,5đ)
****
******
Bài 5 : Ghi chữ AB vào đoạn thẳng ngắn , CD vào đoạn thẳng dài hơn (0,5 đ)
Bài 6 : Víết phép tính thích hợp : (1,5đ)
Có 	 : 5 con cá
 Thêm : 3 con cá	
Có tất cả : . . . . con cá	
Bài 7 : Hình vẽ dưới đây gồm : (1 đ)
	.............. hình vuông . (0,5đ)
	.............. hình tam giác . (0,5đ)

File đính kèm:

  • docDe KTHKI Toan lop 1.doc