Đề kiểm tra giữa học kì I năm 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt 1

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I năm 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN:.LỚP 1E
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Tiếng Việt 
Giám thị
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của thầy (cô) giáo
A. PHẦN ĐỌC : (10 Đ)
1.HS đọc thành tiếng các âm, vần (GV âm, vần bất kỳ - 3 điểm).
Mỗi HS đọc 12 âm, 6 vần GV đánh dấu vào các âm, vần HS đọc đúng để ghi điểm .
iu
eo
A
b
c
d
đ
ao
êu
g
gh
h
I
k
ay
ây
ươi
uôi
ui
ưi
ôi
ai
ua
ia
ưa
ua
ươu
yêu
l
m
N
oi
ô
ơi
p
ph
q
e
r
s
t
o
ưa
v
X
y
ng
ngh
th
tr
ch
gi
kh
nh
u
ê
2. GV cho học sinh đọc từ bất kỳ (mỗi HS đọc 6 từ - 3 điểm).
trái đào
ghế gỗ
nhà lá
lá mía
rổ rá
chú thỏ
nghỉ hè
tươi cười
thợ mỏ
cá rô
tổ quạ
thị xã
cá tra
cua bể
cờ đỏ
ngày hội
múi bưởi
chào cờ
buổi tối
tre nứa
đi chợ
chó xù
tuổi thơ
kì cọ
quả khế
3. học sinh chọn 1 trong 2 bài sau và đọc thành tiếng : (4đ)
Bài 1 	Bài 2
Gió lùa kẽ lá	Gió từ tay mẹ
Lá khẽ đu đưa 	Ru bé ngủ say
Gió qua cửa sổ 	Thay cho gió trời
Bé vừa ngủ trưa.	Giữa trưa oi ả.
B. PHẦN VIẾT: ( 10 điểm ) GV cho HS viết theo yêu cầu của từng bài và hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
1a. Viết 4 âm và 4 vần (2 đ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1b. Viết 4 từ (2 điểm)
1c. Viết 1 câu (2 điểm)
.
2. Điền từ ngữ: (1 đ) 
		.
3. Nối ( 3đ )
a. Nối từ với hình thích hợp (1,5 điểm)
 câu cá	 ngôi nhà	 bụi tre
b. Nối để thành câu hoàn chỉnh (1,5 điểm)
đã ra hoa.
Mẹ đưa bé
đến trường.
Ngôi trường
của em.
Cây chuối ngoài vườn
Bài viết: (GV viết lên bảng cho HS nhìn viết vào bài kiểm tra)
Âm, vần: 
v, th, gh, r ; am, ươn, ông, ui
Từ: tuổi thơ , ngôi sao, bà cháu, châu chấu
Câu: Mẹ đưa bé đi nhà trẻ.
Bài viết: (GV viết lên bảng cho HS nhìn viết vào bài kiểm tra)
Âm, vần: 
v, th, gh, r ; am, ươn, ông, ui
Từ: tuổi thơ , ngôi sao, bà cháu, châu chấu
Câu: Mẹ đưa bé đi nhà trẻ.
Bài viết: (GV viết lên bảng cho HS nhìn viết vào bài kiểm tra)
Âm, vần: 
v, th, gh, r ; am, ươn, ông, ui
Từ: tuổi thơ , ngôi sao, bà cháu, châu chấu
Câu: Mẹ đưa bé đi nhà trẻ.
Bài viết: (GV viết lên bảng cho HS nhìn viết vào bài kiểm tra)
Âm, vần: 
v, th, gh, r ; am, ươn, ông, ui
Từ: tuổi thơ , ngôi sao, bà cháu, châu chấu
Câu: Mẹ đưa bé đi nhà trẻ.
HỌ VÀ TÊN:.LỚP 1..
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: Toán (40 phút)
Giám thị
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của thầy (cô) giáo
1.Viết số vào vòng tròn :(1 điểm)
2.Khoanh vào số lớn nhất (1 điểm)
	a. 5 , 2 , 7 , 6	b. 8 , 10 , 9 , 5	
3.Xếp các số : 7 , 2 , 9 , 4 (1 điểm)
	a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
4.Viết số thích hợp vào ô trống (1 điểm)
5
1
5.Viết số liền trước, liền sau (1 điểm):
	a.Số liền trước số 6 là số:.	b.Số liền sau số 7 là số:
6.Xếp hình còn thiếu vào ô trống (1 điểm).
7.Viết phép tính thích hợp ( 1 điểm)
8.Tính (2 điểm)
	4 + 3 = 	3 + 5 = .	5 + 5 =  	2 + 6 = 
	7 – 2 = 	6 – 3 = .	9 – 4 =  	5 – 2 = 
9.Có mấy hình vuông? (1 điểm).
hình vuông
HỌ VÀ TÊN:.LỚP 1..
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: Toán (40 phút)
Giám thị
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của thầy (cô) giáo
1.Viết số vào vòng tròn :(1 điểm)
2.Khoanh vào số lớn nhất (1 điểm)
	a. 5 , 2 , 7 , 6	b. 8 , 10 , 9 , 5	
3.Xếp các số : 7 , 2 , 9 , 4 (1 điểm)
	a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
4.Viết số thích hợp vào ô trống (1 điểm)
5
1
5. Tính (3 điểm)
2
0
+
+
+
+
4
1
2
 2
2
3
a/ 1 + 3 = b/ 4 + 4 
 2 + 1 =
 4 + 0 =
 2 + 1 =
c/ 4 -1 + 2 = .; 
 2 + 3 – 1 =.
6.Viết phép tính thích hợp ( 1 điểm)
7. a.Điền dấu thích hợp vào ô trống (1 đ) b.Điền số thích hợp vào ô trống (1đ)
>
<
=
 8 	 7 + 4 = 5 
2 + 3 4 4 - = 1
 8.Có mấy hình vuông? (1 điểm).
hình vuông

File đính kèm:

  • docDe thi giua ki 1 lop 1 hay.doc