Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Khối 1 – Năm học 2009 – 2010 môn: Toán

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Khối 1 – Năm học 2009 – 2010 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 – KHỐI 1 – NĂM HỌC 2009 – 2010
 Môn : Toan
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
 13 + 6	 18 – 5	 80 + 10	 90 – 60 
 . . .  
 . . .  
 . . . .  
Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)
 40 + 30 = 30cm + 10cm =	
 10 + 50 = 15 - 5 + 7 = 
Bài 3: Viết số liền trước,liền sau: (1 điểm)
 a) Số liền sau của 16 là: 	 . b) Số liền trước của 19 là : 
Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất, bé nhất (2 điểm)
a. Khoanh vào số lớn nhất: b. Khoanh vào số bé nhất:
 60 30 50 40 72 24 35 50
Bài 5: Bài toán (2 điểm)
	Nam trồng được 20 cây hoa, Lan trồng được 30 cây hoa. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây hoa ? 
Bài giải
 .
 .
 .
Bài 6: Vẽ thêm điểm: (1 điểm)
- Vẽ 2 điểm nằm trong hình tam giác 
- Vẽ 2 điểm nằm ngoài hình tam giác
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 1 – GIỮA HK2 – NĂM HỌC 2009 – 2010
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm). Mỗi bài HS đặt tình và tính đúng thì đạt 0,5 điểm
 13 + 6= 1 18 – 5= 13 80 + 10=90	 90 – 60=30 
Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm). Mỗi bài HS đặt tình và tính đúng thì đạt 0,5 điểm
 40 + 30 = 70 30 cm + 10 cm = 40 cm 10 + 50 =60 15 - 5 + 7 = 17
Bài 3: Viết số liền trước,liền sau: (1 điểm). Mỗi bài HS đặt tình và tính đúng thì đạt 0,5 điểm a) Số liền sau của 16 là: 15 b) Số liền trước của 19 là :20
Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất, bé nhất (2 điểm) Mỗi bài HS đặt tính và tính đúng thì đạt 0,5: a) 60 b) 24
Bài 5: Bài toán (2 điểm)
Bài giải
 Số cây cả hai bạn trồng được (1 đ)
	20 + 30 = 50 (cây) (1 đ)
	Đáp số: 50 cây
* Thiếu đáp số trừ 0,5 điểm
Bài 6: Vẽ thêm điểm: (1 điểm). HS vẽ đúng mỗi yêu cầu đạt 0,25 đ

File đính kèm:

  • docde tham khao thi GK2 TOAN 120092010.doc
Đề thi liên quan