Đề kiểm tra dự thi môn: Toán khối 9

doc4 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra dự thi môn: Toán khối 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI
Môn: Toán
Lớp: 9
Phần thông hiểu: từ câu 8 đến câu 15
Phần nhận biết: từ câu 1 đến câu 7
Phần vận dụng ( ở mức độ thấp ): Từ câu 16 đến câu 20
Chọn câu trả lời đúng nhất
1. Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức:
a. y = ax2
b. y = ax4 + bx2 + c
c.y = ax + b
d.y= ax3 + bx2 + cx + d
2. Phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn.
4x – 0,5y = 0
3x2 + x = 0
0x + 0y = 2
x+ y – z=3
3. (0) tiếp xúc ngoài với (0’) nếu:
d< R-r
d> R +r
d= R-r
d= R + r
4.Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:
Các đường phân giác
Các đường trung trực
Các đường trung tuyến
Các đường cao
5. Đường tròn băng tiếp tam giác là đường tròn:
Đi qua ba đỉnh của tam giác
Tiếp xúc ba cạnh của tam giác
Tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia.
Cả a, b, c, d đều đúng
6. Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) và y = a’x + b’ (a’ 0) trùng nhau khi:
a= a’, b=b’
a=a’, b b’
a a’, b=b’
a a’, b b’
7. Giữa đường thẳng và đường tròn có mấy vị trí tương đối ?
1
2
3
4
8. Hàm số y = (m-1)x + 3 đồng biến khi:
m < -1
m > 1
m > -1
m < 1
9. Điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 2x – 5
A( -2;-1)
B( 3;2 )
C( 1; -3 )
D ( 0;5 )
10. Biểu thức xác định với các giá trị
x 
x 
x 
x 
11.Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ( với nhọn )
tg= 
cos= sin (1800 - )
sin2 = 1- cos2
tg< 1
12. cos 300 =
sin600
tg600
13. Giá trị của hàm số y= f(x) = x + 3 tại x= -3 là
5
1
3
14. = 
1
b. 
c. 
d. 
15.Cho hình vẽ
 A 
 B 4 H 9 C 
6,5
7
5
6
16. Cho hàm số y= ax +3. Xác định a nếu đồ thị của hàm số đi qua A( 2;7 )
a = 5
a = 2
a = 8
a = 10
17. = 3 thì x =
0
6
9
36
18. . + : =
22
28
2
19.Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích ABC bằng
6cm2
cm2
cm2
d.3cm2
20.Cho hình vẽ
	A
 B	C
a. 
b. 
c. 
d. 
ĐÁP ÁN
1.C
2.A
3.D
4.B
5.C
6.A
7.C
8.B
9.C
10.D
11.C
12.B
14.A
15.D
16.B
17.D
18.A
19.D
20.B

File đính kèm:

  • docTOan 9-1.doc